University of Oulu

Tuoteportfolio

Saved in:
Author: Latvakoski, Otto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102131170
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Latvakoski, 2021
Publish Date: 2021-02-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yrityksen tuoteportfolion johtaminen on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa sillä se asettaa yhteisen linjauksen miten yrityksen sisällä hallitaan tuotteiden myyntiä, valmistusta, poistoa, kehitystä, huoltoja ja toimituksia. Nämä tuoteportfolion hallinnan päätökset tulee pohjautua yrityksen strategiaan jotta toiminnot pysyvät yhtenäisenä. Tuoteportfolion johtamisen tueksi on tarjottava laadukasta ja ajantasaista tietoa koska ilman tietoa ei voida tehdä oikeita päätöksiä. Lisäksi yrityksen on valittava toimintaa tukevat käytännöt, mittarit ja tavoitteet jotta voidaan luoda strategia tuoteportfoliomallin toteuttamiseksi.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tuoteportfolionhallinnan kokonaiskuva nykyisiä laadukkaita tutkimustuloksia hyödyntäen. Tähän kokonaiskuvaan liittyi erilaisia johtamisen sekä hallinnan malleja joita pyrittiin selkeyttämään ja löytämään erilaisia vaihtoehtoja toiminnan toteuttamiseksi. Portfolionhallinta on elintärkeää yrityksen hallinnan kannalta jonka laiminlyöminen voi johtaa erilaisiin liiketoiminnallisiin haasteisiin. Nämä haasteet voivat ilmetä useilla eri liiketoiminnan alueilla mikäli hallintaa ei ole toteutettu tai sitä on laiminlyöty. Tutkimus kokoaa ja referoi olemassa olevia tieteellisiä julkaisuja. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa useilla eri tavoin erilaisiin yrityksiin ja niiden toimintaan.

Product portfolio

Abstract

Product portfolio management is very important area in business management. By managing product portfolio, company can choose which items should sell, develop, service, manufacture and delete in the near future. All these decisions should base on company’s business strategy which maintains operational and strategical alignment. Product portfolio management can not be done without information and this information is needed to support strategical decisions. In addition organisation should choose supporting procedures, gauges and goals to create product portfolio strategy.

The main idea in this bachelor’s research is to give the reader an overall picture about product portfolio management utilising latest researches. In this overall conception is included different leadership models and these models gives graphic examples how to product portfolio should be led.

Product portfolio management is vital to all organisations. In case product portfolio is neglected it can cause major challenges. These challenges can come out in several business areas. This research gathers latest research articles and these results can be applied in different ways to different organisations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Otto Latvakoski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.