University of Oulu

Painelaitteiden laadunvarmistus

Saved in:
Author: Ruusila, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102161172
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ruusila, 2021
Publish Date: 2021-02-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on esittää lukijalle perustiedot painelaitteiden laadunvarmistuksesta, joiden pohjalta on mahdollista syventyä aiheeseen. Näiden perustietojen avulla lukija ymmärtää laadunvarmistuksen tarpeen, sille asetetut lainsäädännölliset vaatimukset ja sen menetelmien sovellutuskohtaiset normit. Hän osaa valita kohteelle oikean rikkomattoman aineenkoetusmenetelmän ja tarvittaessa suorittaa nestepainekokeen turvallisesti.

Quality control of pressure equipment

Abstract

On the basis of this work, the reader will be provided with basic information on the quality control of pressure equipment facilitating deeper research into the subject as needed. With this information, the reader understands the need for quality control of pressure equipment, the legal requirements imposed on it and the application specific standards of its methods. The reader will be able to choose an appropriate non-destructive testing method for a given situation and perform a fluid pressure test safely.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Ruusila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.