University of Oulu

Current challenges and methods in adherence with mHealth applications used for alcohol use monitoring and reduction

Saved in:
Author: Liimatta, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102161175
Language: English
Published: Oulu : T. Liimatta, 2021
Publish Date: 2021-02-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Molin-Juustila, Tonja
Karppinen, Pasi
Reviewer: Molin-Juustila, Tonja
Kuonanoja, Liisa
Karppinen, Pasi
Description:

Abstract

Smartphones have become ubiquitous in the modern world; with them business of mobile applications (apps) has risen. Included in these applications are mobile health (mHealth), also referred as electronic health (eHealth), apps that are designed to aid people suffering from a variety of health issues. In this thesis the focus is on apps that aid people with alcohol related issues. Goal for this thesis was to study the current field of existing mobile applications that, deal in people suffering from substance use issues, mainly excessive drinking. Specific focus is on the adherence of those apps and how they plan to maintain it. Using this existing expertise and utilizing a Design Science Research (DSR) approach, MyLimits, a design prototype of mHealth application was designed. MyLimits aims at aiding young adults to self-manage their drinking amounts and habits better, with the purpose of designing an app that is would be able to maintain adherence among its users. Two new features were innovated for MyLimits to improve its adherence and these new features were an unnoticeable mode for widget feature and regular check-up meetings with a chatbot. MyLimits and its new features were evaluated in interview sessions with members of the target age group, along with gathering experiences and thoughts on adherence in behaviour change apps.

The research found that existing alcohol related mHealth apps apply a variety of tools for their users. Personal monitoring tools such as self-reporting and goals settings a popular among many others. Social features are also common allowing users to connect with other users, health professionals or people who have experience in reducing their drinking. Gamification and rewarding systems are on the forefront of upcoming apps, but their actual affects still require studying. Findings on adherence show that mHealth app’s adherence benefits from segmenting the progress as behaviour change requires a long-term process. Visits and communication with a health counsellor were a great predictor for adherence. Other key aspect to adherence were tailoring to allow the user to personalize their mHealth tool and reminders have been shown to increase adherence and effectiveness of the interventions.

The small number of interviewees was a limitation for this thesis, with five interviewees being interviewed. This was greatly affected by the COVID-19 situation affecting the world during the fall of 2020. Therefore, the interviews were done online, by use of audio call and screen sharing. This removed the possibility for testing the app in a real-world scenario. The interviewees did not have self-reported issues with drinking, and this could affect how sensitively they see the topic. Measuring adherence requires a longer period of monitoring and testing, greatly limiting the potential of evaluating the adherence of MyLimits.

Tiivistelmä

Älypuhelimet ovat kaikkialla nykymaailmassa ja niiden yleistyttyä on syntynyt uusia liiketoiminnan aloja, kuten mobiilisovellukset. Näihin lukeutuvat myös mobiiliterveys- eli mHealt-sovellukset sekä muut terveys- eli eHealth-sovellukset, jotka on suunniteltu auttamaan erilaisista terveysongelmista kärsiviä ihmisiä. Tämä tutkielma keskittyy alkoholin käytön ja juomisen seurantaan ja raportointiin liittyviin sovelluksiin. Tutkielmassa tarkkaillaan olemassa olevia alkoholiin liittyviä mobiilisovelluksia. Erityisesti tutkielmassa keskitytään sovellusten antamiin ohjeistuksiin ja niiden noudattamiseen sekä siihen, miten sovellukset parantavat käytön jatkuvuutta. Hyödyntämällä olemassa olevia taustatutkimuksia ja suunnittelutieteellisen (DSR) tutkimuksen lähestymistapaa, tässä tutkielmassa suunniteltiin mHealth-sovellusprototyyppi, MyLimits.

MyLimitsin tarkoitus on auttaa nuoria aikuisia hallitsemaan juomismääriään ja -tapojaan paremmin samalla, kun sovelluksen kehityksessä keskitytään ylläpitämään käytön jatkuvuutta. MyLimitsille kehitettiin kaksi täysin uutta ominaisuutta, joiden tarkoituksena on sitouttaa käyttäjiä. Nämä uudet ominaisuudet ovat huomaamaton tila (unnoticiable mode) widget-pienohjelmaominaisuudelle sekä säännölliset tarkastustapaamiset chattibotin kanssa. MyLimitsiä ja sen uusia ominaisuuksia arvioitiin haastattelemalla kohderyhmään sopivia henkilöitä. Haastatteluissa kerättiin myös haastateltavien kokemuksia ja ajatuksia käyttäytymisenmuutossovellusten käytöstä ja niiden antamien ohjeiden noudattamisesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että nykyiset alkoholin käyttöön liittyvät mHealth-sovellukset tarjoavat useita erilaisia työkaluja käyttäjilleen. Henkilökohtaiset seurantatyökalut, kuten itseraportointi ja tavoitteiden asettaminen, ovat suosittuja. Yleisiä ovat myös sosiaaliset työkalut, joilla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiin käyttäjiin, terveydenhuollon ammattilaisiin tai ihmisiin, joilla on kokemusta juomisen vähentämisestä. Tulevaisuuden sovellusten eturintamassa testataan nykyisin pelillistämis- ja palkitsemisjärjestelmiä, mutta niiden vaikutukset edellyttävät vielä lisätutkimuksia.

Käyttäjien sitoutumista testattaessa on huomattu, että mHealth-sovelluksen antamien ohjeiden noudattaminen vahvistuu edistymistä segmentoimalla, sillä pysyvä käytöksen muutos on pitkäaikainen prosessi. Tapaamiset ja viestintä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa olivat tutkimuksen mukaan erinomaisia työkaluja sovelluksen antamien ohjeiden noudattamisen kannalta. Muita keskeisiä löytöjä ohjeiden noudattamiseen liittyen olivat sovelluksen mukauttaminen, jotta käyttäjä voi muokata sovelluksen työkaluja mieltymystensä mukaisesti, sekä muistutukset, joiden todettiin myös lisäävän sovellusten ohjeiden noudattamista ja yleistä tehokkuutta.

Yksi rajoitus tutkimukselle oli haastateltavien pieni lukumäärä: haastatteluissa haastateltiin vain viittä potentiaalista käyttäjää. Tähän vaikutti suuresti syksyllä 2020 maailmaa kurittanut COVID-19-tilanne, joka poisti mahdollisuuden testata MyLimitsiä tosielämän käyttötilanteissa. Haastattelut suoritettiin verkossa äänipuheluita ja näytön jakoa hyödyntäen. Haastateltavat eivät ilmoittaneet heillä olevan ongelmia alkoholin käytön kanssa, joten he eivät ehkä suhtautuneet aiheeseen niin varautuneesti kuin oikea ongelmakäyttäjä saattaisi suhtautua. Sovellukseen sitoutuminen ja sen antamien ohjeiden noudattamisen tutkiminen vaatisivat pidempää seuranta- ja testausjaksoa, jonka puute rajoitti selvästi MyLimitsin sitouttamiskyvyn arviointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Liimatta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.