University of Oulu

Inboard jarrujen suunnittelu FSO autoon

Saved in:
Author: Alanen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102171178
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Alanen, 2021
Publish Date: 2021-02-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää voisiko Oulun Formula Student tiimi käyttää autossaan inboard jarruja taka-akselilla. Aluksi työssä käydään läpi mitä jarrut ovat ja kuinka niillä voidaan vauhtia hidastaa. Työssä tutustutaan jarrutekniikkaan ja tapoihin ohjata jarruja. Tämän lisäksi käydään läpi erilaiset jarrutyypit ja paneudutaan tarkemmin tavallisimpiin jarrutyyppeihin. Työssä tutustutaan tarkemmin kahteen päätyyppiin mekaanisista jarruista, levyjarruun ja rumpujarruun. Inboard jarrut ovat aina levyjarruja ja siksi tutkitaan niiden soveltuvuutta Formula Student tiimin autoon. Sopivuutta tutkitaan 3D mallin avulla suoraan nykyiseen runkoon. Nykyiseen runkoon ei voida asentaa inboard jarruja, sillä rungon perästä loppuu tila kesken. Uusia jarruja olisi mahdollista suunnitella sitten, kun suunnitellaan täysin uusi runko. Lisätutkimista aiheesta jää jäähtyvyyden riittävyyteen, sillä tässä työssä ei huomioida jäähdytystä tai sen tarvetta yksityiskohtaisemmin. Tämän työn tuloksia voidaan käyttää hyväksi siinä vaiheessa, kun inboard jarrujen suunnittelu on ajankohtaista.

Inboardbrakes designing in FSO racecar

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to find out if the Oulu Formula Student team could use inboard brakes on the rear axle in the car/vehicle. Initially, the work goes through what the brakes are and how they can be used to slow down. The work introduces braking technology and ways to control brakes. In addition to this, we go through the different types of brakes and take a closer look at the most common types of brakes. The work introduces two main types of mechanical brakes, the disc brake and the drum brake. Inboard brakes are always disc brakes and therefore their suitability for the Formula Student team car is being investigated. The fit is examined using a 3D model directly into the current frame. Inboard brakes cannot be installed on the current frame because there is not enough space for the brakes at the rear of body frame. It would be possible to design new brakes when designing a completely new frame. Further research should pay attention to cooling of brakes because this work ignores brakes at cooling point of view. The results of this work can be exploited at a time when the design of inboard brakes is relevant.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Alanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.