University of Oulu

Valtion velan kasaantumisen yhteys kriiseihin

Saved in:
Author: Mielonen, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102191204
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mielonen, 2021
Publish Date: 2021-02-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Marko
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan valtion velan kasaantumisen yhteyttä kriiseihin. Kiinnostuksen kohteena on taloudellisesti kehittyneet, mutta samalla myös hyvin velkaantuneet talousalueet, kuten Yhdysvallat, euroalue ja Japani. Maailmanpankki ja IMF ovat osoittaneet huolestuneisuutta velan kasaantumisesta jo pitkään, eikä sen kasvu näytä pysähtyvän. Tästä johtuen velan kasaantumisen yhteys talouskriiseihin on kiinnostava ja merkittävä tutkimusalue.

Työn tavoitteena on selvittää, löytyykö taloustieteen teorioista tai aiemmista tutkimuksista syitä sille, etteikö velan kasaantuminen voisi koitua ongelmalliseksi myös taloudellisesti kehittyneissä valtioissa. Tutkielman menetelmänä on kirjallisuuskatsaus, jossa tutustutaan taloustieteen eri koulukuntiin ja siihen, miten ne käsittelevät taloussuhdanteita lievittävää politiikkaa. Lisäksi tutustutaan eri talouskriiseihin ja tarkastellaan velan kasaantumien yhteyttä niihin.

Tutkimustuloksena löydetään velan kasaantumisella olevan selkeä yhteys kaikkiin neljään talouskriisimuotoihin ja näiden yhdistelmiin. Tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että velan kasaantuminen voi johtaa vakaviin talouskriiseihin myös kehittyneiden maiden osalta. Eikä järkevää syytä löydy sille, miksei tätä yhteyttä jollakin maalla olisi.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan valtioiden talousbudjetteja ja finanssipoliittisten instrumenttien käyttöä. Esimerkiksi raskaasti velkaantuneen valtion tulisi harkita tarkkaan velan lisäyksestä, sekä huomioida siitä aiheutuvia pitkän aikavälin vaikutuksia. Velan kasaantumista tulisi myös ennaltaehkäistä rakenneuudistuksin ja keinoja velan koon pienentämiseen tulisi pohtia valtiokohtaisesti. Tuloksia on myös tärkeä huomioida rahapolitiikassa, kun vaikutetaan korkomarkkinoihin ja sitä kautta velan kustannuksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Mielonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.