University of Oulu

Maastopyörien runkogeometria

Saved in:
Author: Moilanen, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102201211
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Moilanen, 2021
Publish Date: 2021-02-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia polkupyörien runkogeometriaa ja sen vaikutusta maastopyörien käyttäytymiseen. Työ on rajattu koskemaan rungon rakenteita, toiminnallisia mittoja ja niiden yhteyksiä. Työssä keskityttiin rungon mitoituksen terminologian määrittämiseen ja kuvaamaan eri suunnitteluratkaisujen hyötyjä ja erityispiirteitä. Työssä perehdyttiin myös maastopyörän geometrian vaikutukseen sen dynamiikkaan jousitusratkaisujen ja ohjausdynamiikan osalta.

Työtä varten aiheeseen perehdyttiin alan kirjallisuuden sekä verkkolähteiden pohjalta. Työn perusteella voidaan todeta, että rungon suunnittelu on täynnä kompromisseja ja tasapainoilua eri ominaisuuksien välillä, ja että suunnittelijan tehtäväksi jää painottaa haluttuja ominaisuuksia saadakseen rungon, joka soveltuu käyttötarkoitukseensa mahdollisimman hyvin.

Mountain bike frame geometry

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to research bicycle frame geometry and the effect it has on mountain bikes. The scope of this study includes frame design regarding the key measurements of the frame and their relations to each other. This thesis focuses on defining the terminology of mountain bike frames and explaining the characteristics and advantages of different types of designs. This thesis also looks at suspension linkage design and steering dynamics specific to a mountain bike.

Research for this thesis was conducted through literature and web sources. It was found that frame design is full of compromise and balancing between different features and that it is up to the designer to highlight these features to end up with a product that is most capable of fulfilling its purpose.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Moilanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.