University of Oulu

Turvallista tilaa etsimässä : nuorten tunneilmaisutaitojen tukeminen musiikinopetuksessa draaman keinoin

Saved in:
Author: Laitinen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102201216
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laitinen, 2021
Publish Date: 2021-02-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee nuorten tunneilmaisutaitojen tukemista musiikkikasvatuksessa draaman keinoin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten draama ja musiikki ovat yhteydessä tunteisiin, miten musiikinopettaja voi hyödyntää draamaa opetuksessa ja millä tavoin draama- ja musiikkikasvatus toimivat nuorten tunneilmaisutaitojen tukena. Tutkielman aihe valikoitui kiinnostuksesta draamaan ja sen yhdistämisestä musiikkikasvatukseen.

Tutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuus koostuu lähinnä draama-, musiikki-, taide-, ja tunnekasvatuksen kirjoista sekä artikkeleista. Tunteet ovat olennainen osa sekä draamaa että musiikkia. Erityisesti nuoret käyttävät musiikkia apuna tunteiden käsittelyyn. Tutkielma käsittelee seuraavia tutkimuskysymyksiä: Miten draama auttaa nuoria ilmaisemaan tunteita musiikinopetuksessa, ja miten musiikki- ja draamakasvatus toimii nuorten tunneilmaisun tukena?

Tunnekasvatus on melko uusi, mutta ajankohtainen tieteenala. Tunnekasvatuksessa voidaan hyödyntää draamaa ja musiikkia hyvin. Luomalla turvallinen tila luokkaan, oppilailla on mahdollisuus itsetutkiskeluun ja vapaaseen itseilmaisuun ilman muiden arvostelua. Turvallisessa ympäristössä on helpompaa näyttää tunteita. Opettajan rooli on tärkeä tunnekasvatuksessa, koska hän toimii esimerkkinä oppilaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Laitinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.