University of Oulu

The budding and depth of invasion -malli suusyövässä : systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

Saved in:
Author: Onkamo, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102221219
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Onkamo, 2021
Publish Date: 2021-02-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Salo, Tuula
Reviewer: Salo, Tuula
Rytkönen, Aleksi
Description:

Tiivistelmä

Suun levyepiteelikarsinooma on sairaus, jonka ennuste on suhteellisen huono. Sillä on myös korkea uusiutumistaipumus. Vuonna 2015 esitellyn BD-mallin avulla taudin etenemistä voidaan mahdollisesti ennustaa perinteisiä menetelmiä tarkemmin. BD-mallin nimi tulee englannin kielen sanoista budding ja depth. Se koostuu kahdesta parametristä, joita ovat syöpäsolujen muodostamien nuppujen lukumäärä (budding) sekä kasvaimen invaasiosyvyys (depth). Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksenä oli ”onko BD-mallilla prognostista arvoa suun levyepiteelikarsinoomaa sairastavien potilaiden hoidossa?” Aineistona oli vuoden 2020 helmikuuhun mennessä julkaistut tutkimukset, joissa käsiteltiin suusyöpää ja BD-mallia. Tutkimusaineisto kerättiin tekemällä systemaattinen haku neljästä eri tietokannasta: Pubmedistä, Scopuksesta, Ovid Medlinesta ja Web of Sciencesta. Systemaattisen haun suorittivat kaksi kirjoittajaa itsenäisesti, ja myöhemmin hakujen tulokset yhdistettiin yhteiseksi tutkimusaineistoksi. Hakuehdot systemaattiseen katsaukseen täytti yhdeksän tutkimusta, joista neljä otettiin mukaan myös meta-analyysiin. Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että BD-mallilla on prognostista arvoa suun levyepiteelikarsinooman diagnostiikassa ja hoidossa. BD-mallin avulla voidaan myös arvioida potilaiden ennustetta sekä taudista selviytymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Onkamo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.