University of Oulu

Kaksikielisen lapsen kielellisen identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Väisänen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102251232
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Väisänen, 2021
Publish Date: 2021-02-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on tarkastella teoreettisesti kaksikielisen lapsen kielellisen identiteetin tukemista varhaiskasvatuksessa. Maahanmuutto ja monikieliset avioliitot luovat lisääntyvissä määrin moninaisuutta Suomen yhteiskuntaan ja varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen asiakirjoissa korostetaan monikielisyyden olevan osa jokapäiväistä toimintaa, mutta missä määrin? Asiakirjoissa kaksikielisyyttä käsitellään pääasiassa maahanmuuton osalta, vaikka kaksikielisiä ovat myös syntymästään asti suomen lisäksi toista kieltä käyttävät lapset. Jokaisen lapsen kielitausta tulisi ottaa huomioon varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä kielten eriarvoinen asema vaikuttaa lapsen identiteettiin.

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu aiheen aiemmasta suomenkielisestä ja kansainvälisestä tutkimuksesta, tutkimuskirjallisuudesta ja perusteoksista. Pääkäsitteet kaksikielisyys ja kielellinen identiteetti ovat laajoja, mutta vertailemalla eri tutkijoiden käsityksiä käsitteiden kokonaiskuva näyttäytyy selkeänä. Aineiston perusteella luon kattavan kuvan kaksikielisen lapsen kielellisen identiteetin tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakirjojen ja muun aineiston avulla selvitän, miten varhaiskasvatuksessa toteutetaan kaksikielisen lapsen kielellisen identiteetin tukemista ja miten teoria sekä käytäntö kohtaavat.

Kaksikielisen lapsen kielellistä identiteettiä tuetaan parhaiten tuomalla kaikki kielet ja kulttuurit näkyväksi osaksi varhaiskasvatustoimintaa. Tämä vaatii varhaiskasvatuksen opettajalta ja muulta henkilöstöltä tietoa sekä taitoa kasvatus- ja varhaiskasvatustieteeseen liittyen. Monikielisyyttä arvostava toimintakulttuuri voidaan luoda esimerkiksi lastenkirjallisuuden, leikin ja monikielisen henkilöstön avulla. Suomen kielen lisäksi muiden kielten kuuleminen ja käyttäminen on mahdollistettava yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämän tutkimuksen aineisto on rajattu 2000-luvun tutkimuksiin ja teoksiin, mikä vaikuttaa luotettavuuteen. Kuitenkin koko aineistossa korostuu monikielisyyden lisääntyminen varhaiskasvatuksessa, henkilöstön osaaminen ja käytännön tukikeinot varhaiskasvatuksessa, mikä kertoo tulosten yleistettävyydestä ja käytäntöön soveltumisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Väisänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.