University of Oulu

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Saved in:
Author: Suokas, Joonatan1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103051249
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Suokas, 2021
Publish Date: 2021-03-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on kartoittaa hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin soveltuvia menetelmiä. Näiden menetelmien soveltuvuutta tarkastellaan myös Suomen näkökulmasta.

Keskeisimmät hiilidioksidin talteenottomenetelmät ovat talteenotto savukaasuista, talteenotto ennen polttoa ja happipoltto. Nämä menetelmät soveltuvat erilaisiin teollisuuslaitoksiin. Erilaisten ominaisuuksien ja vaatimuksien vuoksi ei voida nimetä yhtä menetelmää, joka olisi muita selkeästi parempi.

Hiilidioksidia voidaan varastoida maan alle. Hiilidioksidin geologiseen varastointiin soveltuvat tyhjentyneet öljyesiintymät ja suolavesikerrostumat. Hiilidioksidia on varastoitu tällaisiin esiintymiin onnistuneesti. Mineralisaation avulla suoritettavalla hiilidioksidin varastoinnilla on potentiaalia toimia tulevaisuudessa merkittävänä hiilidioksidin varastointikeinona. Menetelmän avulla hiilidioksidia pystytään sitomaan kiinteisiin karbonaattimineraaleihin.

Suomessa hiilidioksidin talteenottoa voidaan soveltaa erityisesti metsäteollisuudessa. Suomen maaperässä ei ole geologiseen varastointiin vaadittavia tyhjentyneitä öljysiintymiä eikä suolavesikerrostumia. Talteen otetulle hiilidioksidille täytyy järjestää kuljetus muiden maiden varastointipaikkoihin.

Carbon dioxide capture and storage

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis is to survey possible methods of carbon dioxide capture and storage. The suitability of these methods is also considered from the perspective of Finland.

The most relevant methods of carbon dioxide capture are post-combustion, pre-combustion and oxyfuel combustion. These methods are suitable for different industrial plants. Due to different characteristics and requirements, none of the methods can’t be named to be clearly better than other.

Carbon dioxide can be stored underground. Abandoned oil fields and saline formations are suitable for geological storage of carbon dioxide. Carbon dioxide has been stored such deposits successfully. Carbon dioxide storage by mineralization is one of the most potential method for carbon dioxide storage. This method allows carbon dioxide to be sequestrated as solid carbonate minerals.

In Finland, carbon capture can be applied specially to forest industry. There are not abandoned oil fields or saline formations for geological storage in Finnish soil. For the captured carbon dioxide in Finland, there is a need to arrange a transportation to storage locations in other countries.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonatan Suokas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.