University of Oulu

Hybridi voimanlähteenä henkilöautoissa

Saved in:
Author: Brusin, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103091256
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Brusin, 2021
Publish Date: 2021-03-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia henkilöautoissa käytettäviä hybridivoimanlähteitä. Työn tarkoituksena on avata lukijalle hybridiautoihin liittyvää jaottelua ja termistöä. Työn myötä lukija osaa jakaa hybridivoimanlähteitä hybridiasteen ja hybridivoimansiirron osalta sekä tietää ominaispiirteitä eri hybridiasteille.

Hybridivoimanlähteitä tutkittiin kirjallisuuskatsauksella ja lähdemateriaalina käytettiin kirja-, lehti- ja verkkolähteitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta hybridivoimanlähteisiin liittyvää termistöä ja jaottelutapoja koottiin yhteen. Tutkimuksesta voidaan todeta hybridiautojen jaottelun olevan polttomoottoriautojen jaottelua monimutkaisempaa, sillä hybridivoimanlähde antaa laajat mahdollisuudet voimansiirron suunnittelulle. Hybridivoimanlähteitä vertailtiin myös keskenään ja polttomoottoriautojen kanssa muun muassa taloudellisuuden kannalta. Tämän pohjalta tuloksia voi hyödyntää muun muassa auton valinnassa ja kustannusten arvioinnissa.

Hybrid power sources in cars

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is research hybrid power sources in cars. This thesis helps the reader to understand classification and terminology about hybrid cars. After reading this thesis reader will know how to divide hybrid power sources with hybridization level or with powertrain. Reader will also know about the typical features of hybrid vehicles in different hybridization level.

The thesis about hybrid power sources in cars was performed as a literature review. Research gathers articles, magazines, books and online sources. The information of them is summarized to text and images. In this thesis, we can notice that the classification of hybrid cars is more complicate compared to the classification of internal combustion engine cars. We can also notice that hybrid power sources give many opportunities to place the components of powertrain. Hybrid cars are compared to each other and to internal combustion engine cars for economic aspect. These results can be applied to choosing new car or calculating the costs of car.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Brusin, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.