University of Oulu

Ilmalaivojen historia : ilmalaivojen käyttöfunktiot ja ilmalaivojen välittämät aatteet

Saved in:
Author: Kaikkonen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.8 MB)
Pages: 154
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103111268
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kaikkonen, 2021
Publish Date: 2021-03-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Hakosalo, Heini-Eliisa
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradun aiheena on ilmalaivojen historian ja erityisesti ilmalaivojen käyttöfunktioiden ja ilmalaivoihin kytkeytyvien aatteiden tarkastelu. Tavoitteena tässä työssä on vastata tutkimuskysymyksiin eli siihen mitä käyttöfunktioita ilmalaivoilla on ollut ja mitä aatteita ilmalaivat ovat välittäneet.

Lähteinä tässä pro gradussa on käytetty vanhoja ilmalaivavalokuvia, uusia aihetta käsitteleviä kirjoja sekä vanhaa aikalaismateriaalia valokuvakirjojen muodossa. Eräänä päälähteenä on hyödynnetty Max Pinuccin teosta Airships: Designed for Greatness vuodelta 2018 ja sen yksityiskohtaisia ilmalaivojen profiilipiirroksia on analysoitu erityisesti ilmalaivojen ulkoisia tunnuksia tarkastelevassa pro gradun luvussa.

Menetelminä on hyödynnetty tässä työssä monipuolisen aineiston hankkimista kuten kyselyä suomalaiselle Kelluu Oy -ilmalaivafirmalle ja aineistoon tutustumista. Erityisesti on tehty visuaalisen aineiston sisällönanalyysia kuva-aineistoa läpi käyden ja arvioita on muodostettu sen perusteella. Aate- ja oppihistoria on antanut tulkinnallista viitekehystä työlle.

Tuloksina on havaittu, että alkuun ilmalaivoissa vaikuttaa olleen vähän ulkoisia merkintöjä. Eräs päähuomio on lisäksi se, että 1930-luvun puolivälin jälkeen ilmalaivat Graf Zeppelin eli LZ 127 ja Hindenburg eli LZ 129 kantoivat näyttävästi hakaristejä perissään tuoden esiin natsipuoluetta, arjalaista rotua, nationalismia sekä kansakunnan nationalistista rakennusta ja ilmalaivat olivat kansallisen ylpeyden airueitakin. Uusissa ilmalaivoissa puolestaan vaikuttaa olevan näyttäviä tunnuksia mainostustarkoituksessa. Työssä todetaan ilmalaivojen käyttöfunktioiksi matkustajien kuljetus, käyttö rahdin kuljetusvälineenä, käyttö sotatoimissa ja käyttö tutkimuksessa sekä tutkimusretkissä. Myös nykykäytön piirteitä on analysoitu. Työssä todetaan lisäksi, että ilmalaivoilla on pyritty maailman herruuden esiintuontiin ja kansakunnan nationalistishenkiseen rakennukseen. Työssä luodaan katsausta ilmalaivojen nimiin, ilmalaivojen hyödynnykseen propagandatarkoituksessa ja ulkoisten tunnusten käyttöön aatteiden välittäjänä. Usein ilmalaivoihin on lisäksi liitetty militaristisia, nationalistisia ja patrioottisia tunnuksia. Monarkistiset tunnukset Britanniassa ja Neuvostoliitossa kommunistiset tunnukset ovat nekin olleet osa ilmalaivojen ulkoisten tunnusten historiaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Kaikkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.