University of Oulu

Autonominen tila valtion sisällä : semioottinen analyysi Ateena Exarchian katutaiteesta ja graffiteista

Saved in:
Author: Tapio, Maija-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103161337
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-L. Tapio, 2021
Publish Date: 2021-03-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Kellokumpu, Ville
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan valokuvien ja katutaiteen kautta, kuinka pyrkimys autonomiaan valtion sisällä voi näkyä kaupunkitilassa ja vaikuttaa autonomian kehittymiseen. Tarkastelun kohteena on Exarchian kaupunginosa Ateenassa. Tilan ja autonomian välillä on merkityksellinen suhde, sillä tilallisen muutoksen luominen voi toimia tärkeänä keinona alueellisen autonomian saavuttamisessa. Huomio on siis myös siinä, kuinka katutaide ja graffitit osallistuvat autonomian muodostumiseen.

Aineisto koostuu Exarchian katutaiteesta ja graffiteista syksyllä 2019 otetuista valokuvista. Kuvien analyysissa on hyödynnetty semiotiikkaa, joka nojasi erityisesti strukturalistisesta semiotiikasta kumpuaviin analyysityökaluihin. Näitä ovat denotaatio, konnotaatio, intertekstuaalisuus ja geosemiotiikka. Semiotiikka mahdollisti katutaiteen ja graffitien merkitysten pohtimisen suhteessa autonomiaan.

Katutaiteesta on luettavissa merkityksiä, jotka tukevat käsitystä siitä, että Exarchia on osa laajempaa autonomisten maantieteiden verkostoa. Tämä näkyy katutaiteessa esimerkiksi kansainvälisenä solidaarisuutena, hallinnanvastaisuutena, kiinteistöihin liittyvänä valtakamppailuna sekä kamppailuna siitä, kuka saa määrittä millainen Exarchian tilan tulee olla ja millaiselta sen tulee näyttää. Näihin eri teemoihin liittyvät voimasuhteet eivät olleet vain Exarchian ja Kreikan valtion välisiä, vaan niillä oli myös Exarchian sisäinen ja Kreikan rajojen ulkopuolinen ulottuvuus.

Katutaiteen ja graffitien tilallinen merkitys ei muodostunut vain niiden asioiden kautta mitä ne esittivät. Olennaista oli myös se, missä katutaide ja graffiti sijaitsivat, miten ne oli tehty, millaisessa intertekstuaalisessa suhteessa ne olivat toisiinsa nähden, millaisessa kontekstissa niitä tulkitaan sekä millaisessa kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa merkit oli tehty. Katutaide ilmentää autonomista pyrkimystä, mutta se on myös itsessään osa sen muodostumista. Exarchiassa katutaide rajaa kaupunginosan muusta Ateenasta poikkeavaksi ja sen välityksellä viestitään, ketkä ovat tervetulleita Ateenan Exarchiaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija-Leena Tapio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.