University of Oulu

Rikastamon puhtaanapidon haasteet

Saved in:
Author: Pohjasenaho, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103181386
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pohjasenaho, 2021
Publish Date: 2021-03-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Rikastamot ovat usein pölyisiä ja likaisia laitoksia materiaalivirtojensa käsittelyn vuoksi. Kivipöly, asbesti ja erikokoiset malmipartikkelit aiheuttavat ongelmia joutuessaan vääriin paikkoihin. Huonot puhtaanapitoratkaisut voivat pahimmillaan sitoa paljon työvoimaa, aikaa ja resursseja sekä aiheuttaa heikkoja käyntiaikoja. Tässä työssä haetaan ratkaisuja puhtaanapidon parantamiseksi rikastamoilla. Esimerkkinä käytetään Outokummun Kemin kaivoksen rikastamoa ja tarkastellaan sen puhtaanapidon nykytilannetta. Tarkoituksena on selvittää rikastamoiden likaantumisen syitä, likaantuvimpia alueita ja laitteita sekä niiden puhtaanapidon haasteita. Työssä tutkitaan myös 5S-menetelmän hyödyntämistä puhtaanapidossa. Ongelmat ja ratkaisuehdotukset tuodaan esille kirjallisuuden, kirjoittajan omien prosessinhoitokokemusten ja pohdinnan, Outokummun työntekijöiden sekä työnjohdon haastatteluiden avulla.

Rikastamot likaantuvat, koska niissä usein käsitellään materiaalivirtoja avoimissa prosesseissa, jotta niitä voidaan ohjata ja kunnossapitää helposti. Tekemällä pieniä muutoksia tehtaan lattiakaivoihin, hihnakuljettimiin ja pölynpoistoon voitaisiin saavuttaa käytännöllisempiä puhtaanapitoratkaisuja sekä puhtaammat työolot. 5S-menetelmää voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa järjestelmää tehokkaammin puhtaanapidossa. Puhdas rikastamo vaatisi suljetun prosessin, joka olisi erittäin toimintavarma. Tämä olisi kuitenkin kallis investointi ja tarvitsisi aukotonta suunnittelua. Tämän työn tuloksia voi kuitenkin hyödyntää nykyisten rikastamoiden puhtaanapidon suunnittelussa ja parantelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Pohjasenaho, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.