University of Oulu

Täällähän näyttäs olevan futiskeli! : sekvenssin avaavien tapaamisehdotusvuorojen esitoiminnot

Saved in:
Author: Tuunanen, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103181392
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Tuunanen, 2021
Publish Date: 2021-03-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tässä kandidaatintutkielmassani esitoimintoja, joita esiintyy Whatsapp-keskustelun sekvenssin avaavien tapaamisehdotusvuorojen yhteydessä. Aineiston tapaamisehdotukset ovat direktiivejä, jotka ehdottavat jalkapallo- tai rantalentopallopelien pelaamista. Teoriataustani on pääasiassa lauseopillinen, mutta määrittelen aineiston tapaukset myös keskutelunanalyyttisestä teoriasta käsin. Tulkitsen Whatsapp- viestiketjut kirjoituksi keskusteluksi. Tutkimukseni on luonteeltaan tapaustutkimus, sillä aineistoni on peräisin yhdestä Whatsapp-keskustelusta. Aineisto koostuu WhatsApp-viesteistä, jotka on poimittu yhdestä WatsApp:n ryhmä-viestiketjusta. Ryhmän tarkoituksena on sopia epävirallisista ulkopeleistä. Aineiston viestit on lähetetty viestiketjuun 4.–11.9.2016. välillä. Varsinainen tutkimusaineistoon on poimittu kaikki sellaiset vuorot, jotka aloittavat sekvenssin, joissa on esitoiminto, ja jalkapallo- tai rantalentopallopelejä ehdottava direktiivi. Sellaisia tapaamisehdotusvuoroja, joissa on esitoiminto, ei ole kovin paljon. Tässä aineistossa suhdeluku on 134 /10 ja lisäksi voidaan laskea kaksi potentiaalista ehdotusvuoron paikkaa. Tunnistan aineiston tapaamisehdotusvuorojen yhteydessä seuraavia puhefunktioita: huomiofunktio, preferoimatonta vastausta helpottava funktio, kooperatiivinen funktio, sitoutumista ilmaiseva funktio, assertiivinen funktio, ja ekspressiivinen funktio. Aineiston esitoiminnoissa näkyy puhefunktioiden limittäisyys ja päällekäisyys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Tuunanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.