University of Oulu

Tekoälyn vaikutus terveydenhuollon hallintoon

Saved in:
Author: Niskanen, Birgitta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103191406
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Niskanen, 2021
Publish Date: 2021-03-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vieresjoki, Paula
Laukka, Elina
Reviewer: Huhtakangas, Moona
Laukka, Elina
Description:

Tiivistelmä

Digitaalisista ratkaisuista tekoäly käyttäminen on noussut suureksi innovaation lähteeksi monilla aloilla Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tekoälyn kehittämiseen laitetaan huomattavia summia rahaa. Tekoälyn ennustetaan tulevan terveydenhuoltoon laajasti käyttöön vuonna 2025.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten tekoäly vaikuttaa terveydenhuollon hallintoon. Tutkimuksen tavoitteena on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tuoda esiin, miten tekoälyn vaikuttaa terveydenhuollon hallintoon.

Tutkimuskysymys: Miten tekoäly vaikuttaa terveydenhuollon hallintoon?

Tutkielma toteutettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus toteutettiin tiedonhaulla CINALH (EBSCO), Scopus, PubMed ja ProQuest (ABI/INFORM Collection) tietokannoista. Tutkielman aineisto (N=10) kerättiin kansainvälisistä, englanninkielisistä tutkimuksista tai artikkeleista, jotka käsittelevät terveydenhuoltoa, tekoälyä ja hallintoa.

Tutkimuksen tulokset osittavat, että tekoälyn vaikuttaa terveydenhuollon hallinnossa 1) standardeihin, vastuuseen ja riskiarvoihin, 2) demokraattiseen, avoimeen ja selitettävään päätöksentekoon, 3) ihmisoikeuksiin ja tietohallintoon ja 4) muuttuviin rooleihin.

Tutkimuksen tuloksista on muodostettu johtopäätökset, joiden mukaan terveydenhuollon hallinto voi vaikuttaa tekoälyn käyttöönottamiseen 1) luomalla toimintaa ohjaavat standardit, määrittelemällä vastuut ja tekemällä riskiarviot, 2) mahdollistamalla demokratia, pitämällä prosessit avoimina ja selittämällä päätökset, 3) huolehtimalla, että tekoälyn käyttäminen ei loukkaa ihmisarvoa ja tietohallinto suojaa tietoja ja 4) huomioimalla, että työntekijöiden ja asiantuntijoiden roolit tulevat muuttumaan ja työyhteisöissä tullaan tarvitsemaan uudenlaista osaamista kaikilla tasoilla.

The effect of atificial intelligence on healthcare governance

Abstract

Background: Use of artificial intelligence in the field of medicine has become a major source of innovation both globally and in Finland. Large amounts of capital have been allocated to development of artificial intelligence. The role of artificial intelligence in the medical industry is predicted to increase in the future. The purpose of the research is to find, how use of artificial intelligence affects governance in the field of healthcare. The review is conducted using a systematic literature review.

Research Question: How artificial intelligence affects healthcare governance?

Design & methods: Systematic literature review was conducted. Systematic literature review was carried out with data from CINALH (EBSCO), Scopus, PubMed, and ProQuest (ABI / INFORM Collection) databases. The material of the dissertation (N = 10) was collected from international reviews or articles dealing with healthcare, artificial intelligence, and governance. All used reviews and articles are written in English.

Results: artificial intelligence affects healthcare governance’s 1) standards, responsibility, and risk values, 2) democratic, open, and explanatory decision-making, 3) human rights and information management and 4) changing roles.

Conclusions: The results of the review lead to the conclusion that with artificial intelligence, healthcare governance needs to 1) set standards, define responsibilities and conduct risk assessments 2)enable democracy and keep process open and able to explain decisions 3) ensure that the use of artificial intelligence does not violate human rights and information management protects data 4) take into account that the roles of employees and experts will change and new kinds of skills will be needed in work communities at all levels.

see all

Subjects:
Copyright information: © Birgitta Niskanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.