University of Oulu

Sikiön liikehälytykset OYS:n naistentautien klinikassa v. 2014

Saved in:
Author: Nurmi, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103201418
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nurmi, 2021
Publish Date: 2021-03-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Nikkinen, Hilkka
Reviewer: Nikkinen, Hilkka
Laatio, Liisa
Description:

Tiivistelmä

Liikelaskenta tarkoittaa odottajan itse suorittamaa sikiön liikkeiden laskentaa ja se ohjeistetaan Suomen neuvoloissa kaikille odottaville äideille suoritettavaksi tarvittaessa raskausviikon 32 jälkeen. Neuvoloissa kerrotaan myös sikiön normaalista liikehdinnästä ja sen yksilöllisyydestä. Sikiön liikkeiden väheneminen eli toisin sanoin liikehälytys voi olla merkki sikiön voinnin huononemisesta tai sikiön henkeä uhkaavasta tilasta. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi sikiön sairaus, anemia tai hapenpuute. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikehälytysten yleisyyttä, taustatekijöitä ja sitä, kuinka usein liikehälytyksen taustalla on jokin todellinen raskauskomplikaatio. Tutkimusaineistona käytettiin OYS:iin vuonna 2014 liikehälytyksen vuoksi hakeutuneita odottajia sekä odottajia, joilla todettiin sikiön kohdunsisäinen kuolema. Vertailuaineistona käytettiin OYS:n vuoden 2014 synnytysten kokonaistilastoja. Liikehälytyksiä oli enemmän ensisynnyttäjillä kuin uudelleensynnyttäjillä (7%:lla ensisynnyttäjistä vs. 3%:lla uudelleensynnyttäjistä). Liikehälytyksen vuoksi tutkituista odottajista jokin poikkeava löydös todettiin 19,7%:lla ja muu kuin rutiininomainen neuvolaseuranta ohjelmoitiin 45.2%:lle odottajista. Liikehälytyksen vuoksi tutkituista odottajista 14%:lla oli taustalla aiempi liikehälytys. Kohtukuolema todettiin 4.3%:lla liikehälytyksen vuoksi tutkituista odottajista, mutta yhdelläkään heistä ei ollut aiempaa liikehälytystä taustalla tässä raskaudessa. Liikehälytys ei siis aina kerro sikiön ahdinkotilasta riittävän ajoissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Nurmi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.