University of Oulu

Kielimaisema Oulun yliopistossa

Saved in:
Author: Paloniemi, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103201421
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Paloniemi, 2021
Publish Date: 2021-03-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Sivonen, Jari
Frick, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen kielimaisemaa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen tiloissa. Tarkasteltavana ovat yliopistokampuksen pääväylän ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tietotekniikan osaston käytävät. Tutkin kielimaiseman rakentumista ja monikielisyyden ilmenemistä käytäville kiinnitettyjen kylttien kautta. Kyltit ovat kielimaisematutkimuksen määritelmän mukaan erilaisia julkisen tilan tekstejä, kuten ilmoituksia, opasteita, tienviittoja tai mainoksia. Kielimaisematutkimus on monikielisyystutkimuksen suuntaus. Kielimaisematutkimuksessa tarkastellaan kielten käyttöä julkisten tilojen kylteissä.

Aineisto koostuu kylteistä otetuista valokuvista. Aineistona ovat yliopiston viralliset kyltit, jotka voivat olla yksi- tai monikielisiä. Tavoitteenani on selvittää, mitä kieliä kielimaisemassa käytetään ja millaisia tehtäviä niillä on yliopiston kylteissä. Olen luokitellut kyltit käytettyjen kielten ja genren mukaan. Genren kautta tarkastelen kielten tehtäviä kylteissä. Samalla selvitän kielten hallitsevuussuhteita. Tämän lisäksi tarkastelen englannin kielen käyttöä kielimaisemassa. Tarkastelen kylttejä kielimaisematutkimuksen menetelmin.

Tuloksista käy ilmi, että kielimaisema rakentuu suomesta ja englannista. Pääväylän alueella suomenkieliset ja monikieliset kyltit ovat yleisiä. Monikielisissä kylteissä käytetään suomea ja englantia. Tämä kertoo yliopiston kansainvälisyydestä ja monikielisyyden tukemisesta. Monikielisen viestinnän tehtävä on tehdä yliopiston viestinnästä mahdollisimman saavutettavaa. Kansainvälinen yliopisto käyttää englantia viestinnässään. Englannin tehtävä on toimia yhteisenä laajemman viestinnän kielenä. Kieliä käytetään yliopiston tapahtumista, aukioloajoista ja ohjeistuksista ilmoittavissa kylteissä.

Englannin kielen yleistyvä käyttö näkyy selkeästi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tietotekniikan osastolla. Yksikieliset englanninkieliset kyltit ovat alueella yleisiä. Englanti onkin hallitsevassa asemassa tietotekniikan osastolla. Alueella englannin käyttö on yleistä erityisesti tieteenalan tutkimuksista tiedottavissa kylteissä. Englannin kieli näkyy yhteisenä kansainvälisen viestinnän kielenä Oulun yliopiston kielimaisemassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Paloniemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.