University of Oulu

Kapillarielektroforeesi rikostekniikassa

Saved in:
Author: Seppänen, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103231466
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Seppänen, 2021
Publish Date: 2021-03-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kapillaarielektroforeesi on erotusmenetelmä, jonka avulla voidaan erottaa hiukkaset toisistaan. Erotus perustuu hiukkasten erilaisiin liikkuvuuksiin nesteessä, mihin on luotu sähkökenttä. Laitteen selkeimpiä etuja on sen monipuolisuus sekä erittäin hyvä selektiivisyys. Rikosteknisissä tutkimuksissa laite onkin antanut uusia mahdollisuuksia esimerkiksi enatiomeerien selvittämiseksi.

Rikostekniset tutkimukset ovat haastavia, sillä monet muuttujat vaikuttavat mittaustuloksiin. Näytteet koostuvat usean komponentin yhdistelmistä ja erilaiset kontaminaatiot näytteenotossa tuovat lisähaastetta analyyseihin. Tämän vuoksi näytteen analysoitavat spesiekset tulee erottaa toisistaan, jonka jälkeen saadaan virhemarginaalien sisällä olevia mittaustuloksia. Kapillaarielektroforeesia voidaan hyödyntää, kun analysoidaan esimerkiksi musteiden koostumuksia, dna-näytteitä ja huumausaineiden enatiomeerejä.

Musteanalyysit kapillaarielektroforeesilla ovat osoittautuneet hyödylliseksi väärennöstutkimuksissa. Musteista on saatu analysoitua pääkomponentit ja tämän jälkeen on voitu karakterisoida eri valmistajien musteet. Karakterisoinnin avulla voidaan kertoa virallisista dokumenteista mitkä ovat väärennettyjä ja mitkä alkuperäisiä.

Tulevaisuudessa kapillaarielektroforeesia tullaan kehittämään ja hyödyntämään rikostekniikassa. Laite on monipuolinen, jonka vuoksi sitä voidaan soveltaa yhä useampaan tutkimuksen kohteeseen. Laitteen mahdollisuudet ovat tämän takia suuret, jonka vuoksi uusia ja erilaisia tutkimuksia voidaan olettaa erilaisilta aloilta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Seppänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.