University of Oulu

Korroosio ja likaantuminen voimalaitoksessa

Saved in:
Author: Haikonen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103241492
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Haikonen, 2021
Publish Date: 2021-03-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tavoitteena on voimalaitoksissa tapahtuvan korroosion ja likaantumisen ymmärtäminen ilmiöinä. Työssä esitellään useamman polttoaineen yhdessä polttamisen edut, sekä tarkastellaan erilaisten polttoaineiden ominaisuuksia ja niissä olevia alkuaineita. Lisäksi selvitetään, onko olemassa keinoja korroosion ja likaantumisen estämiseksi vaativissa voimalaitosolosuhteissa. Eniten korroosiota aiheuttaa polttoaineissa oleva kloori ja kalium. Korroosiota ja likaantumista ei voida täysin estää, mutta niitä pystytään hidastamaan. Menetelmiä näiden ilmiöiden hidastamiseen on kehitetty jo kauan. Teknologian kehittyessä on pystytty keksimään älykkäitä malleja, joiden avulla voidaan ennustaa polttoainehiukkasten ja tuhkan käyttäytymistä voimalaitosolosuhteissa.

Corrosion and fouling in a power plant

Abstract

The goal in this thesis was to understand corrosion and fouling phenomenon in power plants. This thesis introduces the benefits of burning multiple fuels together and also reviews the features of different fuels and their elements. Here it will be investigated, if there are ways to prevent corrosion and fouling in the challenging power plant conditions. Chlorine and potassium in the fuels causes most of the corrosion. Corrosion and fouling cannot be completely prevented, but they can be slowed down. Methods to slow down phenomena have been developed for a long time. The advanced technologies have made it possible to develop smart models, which can be used to predict how fuel particles and ash behave in power plant conditions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Haikonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.