University of Oulu

Kapillaarielektroforeesin hyödyntäminen ympäristöanalytiikassa

Saved in:
Author: Kumpula, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103241501
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kumpula, 2021
Publish Date: 2021-03-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kapillaarielektroforeesi on osoittautunut mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi perinteisten ionikromatografisten erotusmenetelmien rinnalle. Tässä kirjallisuustutkielmassa tutustutaan epäorgaanisten yhdisteiden elektroforeettiseen erottamiseen erilaisista ympäristömatriiseista, sekä selvitetään kuinka analyysimenetelmää voidaan hyödyntää ympäristöanalytiikan näkökulmasta erilaisissa käytännön sovellutuksissa.

Tarkasteltavien ionispesiesten erottumiseen vaikuttaa lukuisia tekijöitä käytettävästä kapillaarista, elektrolyyttiliuoksesta sekä näytteensyöttötekniikasta aina näytteenkäsittelyyn ja detektointimenetelmän valintaan saakka. Tutkielmassa esille tuodut teoreettiset seikat ja konkreettiset käytännön esimerkit pohjautuivat kirjallisuusjulkaisuihin, joiden avulla tuotiin esille teorian kannalta tärkeimpiä asioita ja korostettiin menetelmän asemaa ja soveltuvuutta käytännön ympäristönäytteiden analyyseissa.

Kapillaarielektroforeesin voidaan todeta soveltuvan luotettavasti ja monipuolisesti lukuisten ympäristömatriisien sisältämien epäpuhtauksien määrittämiseen. Laadukkaalla laitteistolla, riittävällä taustatutkimuksella ja erotusolosuhteiden optimoinnilla tulosten toistettavuus, tarkkuus ja oikeellisuus voidaan saada luotettavalle tasolle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Akseli Kumpula, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.