University of Oulu

Nuori ja väkivalta : väkivaltaista käyttäytymistä selittävät tekijät

Saved in:
Author: Huha, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103271516
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huha, 2021
Publish Date: 2021-03-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nuorten väkivaltakäyttäytyminen ja väkivaltaiset teot ovat puhuttaneet ja olleet esillä mediassa viime aikoina. Juuri tällä hetkellä Suomessa on käynnissä oikeudenkäynti, jossa syytettynä on kolme 16-vuotiasta nuorta ikätoverinsa varsin raa’asta surmaamisesta. Nuorten väkivaltakäyttäytymisestä ollaan syystä huolissaan, monet miettivät mikä saa nuoren käyttäytymään väkivaltaisesti ja jopa syyllistymään henkirikokseen.

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee nuorten väkivaltaa ja väkivaltaa selittäviä tekijöitä. Jotta nuoren väkivaltaista käyttäytymistä ymmärrettäisiin paremmin, tämän narratiivisen yleiskatsauksen tavoitteena on tuoda kootusti esiin hyvin moninaiset väkivaltaista käyttäytymistä selittävät tekijät tiivistäen aiemmin tehtyjä tutkimuksia sekä ajantasaistaa tutkimustietoa ilmiöstä.

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käyttämäni näkökulma on ekologinen, jota on alun perin käytetty juuri nuorisoväkivallan tutkimisessa. Ekologisen näkökulman tarkoituksena on selvittää yksilöllisten ja ympäristötekijöiden suhdetta, mutta myös monitasoisten käyttäytymiseen kohdistuvia vaikutuksia. Ekologinen malli sisältää neljä tasoa, ja tässä kandidaatintutkielmassa tuon esiin yksilöön, perheeseen ja kaveripiiriin liittyviä tekijöitä väkivaltaa selittävinä tekijöinä, unohtamatta yhteisön ja yhteiskunnan vaikutusta.

Tuloksista voidaan todeta, ettei mikään tekijä yksin selitä väkivaltaista käyttäytymistä, vaan mitä enemmän riskitekijöitä on, sitä todennäköisempää on käyttäytyä väkivaltaisesti. Hyvin tyypillistä on myös ongelmien kasautuminen sekä ylisukupolvisuus. Tutkimusten valossa voidaan myös todeta riskitekijöiden vaikuttavan nuoreen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä suoraan että epäsuoraan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Huha, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.