University of Oulu

Laiteajurin kehittäminen Arduino-kehitysalustalle

Saved in:
Author: Kärki, Mitja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103303704
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kärki, 2021
Publish Date: 2021-03-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn sisältö painottuu TMP117-lämpötilasensorin ohjelmistokirjaston kirjoittamiseen. Kirjasto kirjoitetaan sulautettujen järjestelmien kehittämiseen tarkoitetulle, avointa lähdekoodia hyödyntävälle Arduino-kehitysalustalle. Työssä käydään läpi lisäksi Arduino-ohjelmistokirjastojen yleinen rakenne ja esitellään Arduino-ekosysteemi. Komponentin käyttöönotto, tärkeimmät ominaisuudet ja sen kytkentä esitetään sanallisesti ja kuvallisesti. Tuotettua lähdekoodia selitetään Arduino-mikrokontrollerin ja lämpötilasensorin välisen yhteyden sekä kirjastoon toteutettujen ominaisuuksien osalta.

Lopuksi esitetään työssä saavutettuja tuloksia luodun esimerkkiohjelman suorituksen ja lähdekoodin kautta. Tuotettu sensorin perusominaisuudet toteuttava lähdekoodi on saatavilla kehitysympäristön periaatteen mukaisesti avoimena lähdekoodina.

Developing a software library for arduino development platform

Abstract

This Bachelor’s Thesis describes the process of writing a software library for the temperature sensor TMP117. The library is specifically written for the open source embedded system development platform Arduino. In addition, the platform and the general structure of the software libraries for it are briefly introduced. The temperature sensor’s main features and deployment are also introduced along with the used schematic. Furthermore, the developed software is reviewed regarding the implemented sensor features and the communication between the Arduino board and the sensor.

An example program is created to showcase the software library. Its execution is shown using a screen capture of the output and a code snippet. The whole software library is available as open source respecting the development platform’s philosophy.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mitja Kärki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.