University of Oulu

TAVI-potilaiden pysyvän tahdistimen tarpeen ennustavia tekijöitä Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2017

Saved in:
Author: Harri, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103303708
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Harri, 2021
Publish Date: 2021-03-31
Thesis type: Other thesis
Tutor: Majamaa-Voltti, Kirsi
Reviewer: Lehtola, Heidi
Piuhola, Jarkko
Description:

Tiivistelmä

Aorttaläpän ahtauma on yleisin hoitoa vaativa läppäsairaus länsimaissa. Vaikea-asteista, oireista aorttaläppästenoosia sairastavista potilaista jopa puolet menehtyy kahden vuoden sisällä, mikäli läppävikaa ei hoideta. Perinteinen aorttaläpän stenoosin hoitotapa on ollut avosydänleikkaus. Aorttaläppästenoosia sairastavat potilaat ovat usein iäkkäitä ja monisairaita, ja siten suuressa riskissä saada kirurgisen läppäleikkauksen yhteydessä komplikaatioita.

TAVI-toimenpide mahdollistaa vähemmän kajoavan eli noninvasiivisen hoitovaihtoehdon aorttaläppästenoosia sairastaville potilaille. TAVI-toimenpiteessä ahtautuneen aorttaläpän tilalle asennetaan verisuoniteitse katetrin avulla uusi toimiva aorttaläppäproteesi. Yleisin tapa on kuljettaa uusi läppä reisivaltimon kautta vanhan aorttaläpän kohdalle. Vanha, kalkkeutunut aorttaläppä jää uuden läpän ja aortan seinämän väliin tarpeettomana.

Ensimmäinen ihmiselle suoritettava TAVI-toimenpide tehtiin vuonna 2002. Toimenpide on yleistynyt teknologian kehittymisen ja myönteisten tutkimustulosten ansiosta. Myös TAVI-toimenpiteeseen liittyy mahdollisia komplikaatioita, joista yleisimpiä ovat eteiskammiojohtumisen häiriöt, kuten täydellinen eteiskammiokatkos tai uusi haarakatkos. Pysyvät ja kliinisesti merkittävät johtumishäiriöt hoidetaan pysyvän tahdistimen asennuksella.

Potilaiden seulonta TAVI-toimenpiteeseen tehdään moniammatillisesti. Kardiologien ja sydänkirurgien lisäksi voidaan tarvita mm. geriatrin ja neurologin näkemystä. Potilailta tutkitaan aorttaläpän alue perusteellisesti. Mitattavia arvoja ovat mm. virtausnopeus, painegradientti, kammioiden toiminta, läpän kalkkiutuneisuuden aste, verenpaine ja sydämen toiminnallinen status. Sepelvaltimot kuvataan angiografialla.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ennustavat TAVI-toimenpiteen jälkeisiä sydämen johtoratajärjestelmän häiriöitä ja pysyvän tahdistimen asennuksen tarvetta. Tarkastelun kohteena ovat TAVI-toimenpiteellä hoidetut aorttaläppästenoosia sairastavat potilaat Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2017, joilla ei ole ennen toimenpidettä pysyvää sydämen tahdistinta.

Tämän työn tulosten perusteella sydämen johtumishäiriöiden kehittymiseen ja pysyvän tahdistimen asennukseen vaikuttavista tekijöistä vahvimmin nousevat esille potilaalla jo valmiiksi olevat eteis- ja kammiojohtumisen häiriöt sekä toimenpiteen jälkeen ilmaantuva III asteen eteiskammiokatkos ja uusi vasen haarakatkos.

Avainsanat: aorttaläppästenoosi, johtumishäiriö, TAVI-toimenpide, pysyvä tahdistin

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Harri, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.