University of Oulu

Terästeollisuuden historia ja kehitys Suomessa

Saved in:
Author: Lappi, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104017473
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lappi, 2021
Publish Date: 2021-04-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutustua Suomen alueen terästeollisuuteen ja sen kehittymiseen nykyiselle tasolleen alkuajoista lähtien. Teräs on yksi merkittävimmistä ja eniten tutkituista tekniikan alueella käytettävistä rakennemateriaaleista. Teräksen tuotanto on olennaisin vaikuttaja saatavan teräksen laatuun, minkä vuoksi tuotannon kehittyminen on mahdollistanut esimerkiksi nykyaikaisten ultralujien terästen kehittämisen. Tästä syystä työssä pyritään painottamaan erityisesti teräksen tuotannon käännekohtia sekä uusia innovaatioita alan teollisuudessa. Tarkoituksena on käsitellä lähinnä suurimpia suomalaisia teräsyhtiöitä niistä jo olemassa olevan tiedon vuoksi, mutta myös pienet yhtiöt ja niiden käyttämät tuotantoratkaisut pyritään tuomaan esille.

Työn aihetta pyritään ensin pohjustamaan Suomen alueella tapahtuneella raudan tuotannon alkamisella. Käsittely ja tarkastelu suoritetaan kronologisesti ja yhtiökohtaisesti selkeyden vuoksi. Uusia terästuotantoon liittyviä innovaatioita tuodaan esille yhtiöiden käsittelyn ohessa.

Työ toteutettiin kirjallisuustutkielmana. Aiheesta etsittiin tietolähteitä, joiden pohjalta selvitettiin terästuotantoon liittyviä ratkaisuja ja tapahtumia eri yhtiöissä. Työn tuloksena saatiin laaja käsitys suomalaisten teräsyhtiöiden kehittymisestä ja tuotannollisista käännekohdista eri ajanjaksoina. Tuloksia voidaan laajentaa esimerkiksi perehtymällä tiettyyn tuotantolaitteeseen ja sen ominaisuuksiin tarkemmin, mikä tässä työssä päätettiin laajuuden vuoksi sivuuttaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Lappi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.