University of Oulu

Building a case for indigenous architecture with mixed-use Anarâškielâ language nest and home for elderly

Saved in:
Author: Hakovirta, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 85.5 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104027484
Language: English
Published: Oulu : J. Hakovirta, 2021
Publish Date: 2021-04-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Pihlajaniemi, Janne
Description:

Abstract

In this dissertation, Saami architecture is viewed through two different lenses — International Indigenous architecture and the narrative of Anarâš people. The first part, which is the written and main body of this dissertation, is organized around the International Indigenous Design Charter. This Charter gives advice for how to approach Indigenous design with respect. Within the written work, the narrative of a Saami building is reflected against the 10 sections of the Charter. The chosen building typology in this dissertation consists of a mixed-use building, housing an Anarâškielâ language nest and a care home for the elderly. The building is situated in Aanaar. Therefore, Saami architecture is examined through a specific user group, Anarâš people and their relationship with their Indigenous language Anarâškielâ while the collective Saami narrative, self-determination and symbolism is examined in relation to the built environment throughout the written work.

A conclusion to the written part is offered in the second part where the building typology is briefly examined through diagrams. Issues around the specific context of the building is formatted through concepts relative to themes that have arisen in the written work. This section of the work does not give a concrete design solution. Its aim is to evoke discussion about how Indigenous Anarâš building and its cultural context could be approached in this specific case.

Tiivistelmä

Tämän diplomityön aihe käsittelee saamelaista arkkitehtuuria kahden näkökulman kautta. Nämä ovat: kansainvälinen alkuperäiskansojen arkkitehtuuri sekä inarinsaamelaisten oma erillinen näkökulma. Työn ensimmäinen osa on kirjallinen. Sen rakenne perustuu International Indigenous Design Charteriin, jossa ohjeistetaan miten alkuperäiskasojen muotokieltä ja muotoilua voi lähestyä kunnioittavasti. Tässä diplomityössä saamelaista arkkitehtuuria pohditaan Charterissa esiintyvien kymmenen kohdan kautta. Tähän työhön valittu rakennustyyppi käsittää monitoimisen rakennuksen, jonka käyttäjät ovat inarinsaamelaisia. Rakennuksessa on inarinsaamenkielinen kielipesä sekä koti vanhuksille ja se on sijoitettu Inariin. Saamelaista arkkitehtuuria tarkastellaan tarkan käyttäjäryhmän ja heidän kielensä kautta, samalla kun kollektiivista saamelaista todellisuutta, itsemääräämisoikeutta ja symbolismia käsitellään rakentamisen ja tilan kautta läpi koko tekstin.

Kirjallisesta työstä syntyneitä johtopäätöksiä pohditaan työn toisessa osassa. Kirjoitustyön aikana nousseita teemoja käsitellään diagrammien kautta. Tämä työn ei varsinaisesti anna konkreettista suunnitelmaa rakennukselle vaan inarinsaamelaista arkkitehtuuria lähestytään alkeperäiskansalaisuuden ja rakennuksen erityisen kulttuuri kontekstin kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Hakovirta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.