University of Oulu

Lapsen osallisuuden tukeminen päiväkodin arjessa

Saved in:
Author: Lehtosaari, Terhi1; Leskinen, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104077492
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lehtosaari; E. Leskinen, 2021
Publish Date: 2021-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassamme avaamme osallisuuden käsitettä teorioiden, niiden tulkintojen sekä osallisuutta haastavien tekijöiden kautta. Olemme myös koonneet yhteen osallisuutta tukevia keinoja. Tutkimme näitä seuraavien tutkimuskysymysten kautta: miten osallisuutta on määritelty varhaiskasvatuksessa ja mitkä tekijät haastavat osallisuutta sekä miten lapsen osallisuutta voidaan tukea päiväkodin arjessa. Osallisuus tarkoittaa lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin. Lapsen tulee myös olla tietoinen siitä, että hänen mielipiteensä vaikuttavat päätöksiin. Lasten osallisuutta voidaan tukea monella tavalla. Varhaiskasvatuksen opettaja on avainasemassa mahdollistamassa lapsen osallisuutta. Osallisuutta tuetaan kuuntelemalla lasta ja keskustelemalla hänen kanssaan, kodin ja päiväkodin välisellä yhteistyöllä, joustavilla rutiineilla ja pienryhmätoiminnalla päiväkodissa, lasten mielenkiinnonkohteiden huomioimisella sekä toiminnan havainnoinnilla ja sen mahdollistamisella.

Tutkielmamme aihe on ajankohtainen ja aiheen valintaan ovat vaikuttaneet myös omat kokemuksemme. Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi varhaiskasvatuslain (540/2018) päivityksen myötä. Olemme myös havainneet itse päiväkodissa työskennellessämme, että varhaiskasvatuksen opettajien ajatukset lasten osallisuudesta ovat hyvin erilaisia. Tämän vuoksi, päädyimme tutkimaan lasten osallisuutta päiväkodin arjessa.

Kandidaatin tutkielmamme on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena. Integroiva kirjallisuuskatsaus mahdollistaa laajan aineiston käytön sekä aineistojen yhdistelemisen ja uuden tiedon luomisen. Laaja aineisto mahdollistaa tutkielmamme luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Olemme valinneet tutkielmaamme kattavasti erilaisia tutkimuksia, joiden pohjalta olemme muodostaneet monipuolisen käsityksen lapsen osallisuuden haasteista sekä sen tukemisesta. Tutkielmamme tavoitteena on tuoda konkreettisia esimerkkejä varhaiskasvatuksen opettajille siitä, miten lasten osallisuutta voidaan päiväkodin arjessa tukea.

see all

Subjects:
Copyright information: © Terhi Lehtosaari; Elina Leskinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.