University of Oulu

Kosketuksen merkitys varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa

Saved in:
Author: Pönkkö, Anna1; Rahkonen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104077493
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pönkkö; E. Rahkonen, 2021
Publish Date: 2021-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme aiheena on kosketuksen merkitys varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Peilaamme kosketuksen vaikutuksia erityisesti lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Teoreettisena lähtökohtana tutkimuksessamme toimii lapsen ja opettajan välinen vuorovaikutus sekä siinä ilmenevä kosketus. Tutkimuksessamme vastaamme seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten kosketus ilmenee varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa? 2. Millainen merkitys opettajan ja lapsen välisellä kosketuksella on lapsen hyvinvoinnille varhaiskasvatuksessa?

Tutkimuksemme tavoitteena on kuvata, miten kosketus ilmenee opettajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Tuomme tutkimuksessamme esiin yleisimmät opettajan ja lapsen väliset kosketuskäytänteet varhaiskasvatuksessa. Korostamme myös kosketuksen merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden myötävaikuttajana. Tutkimuksemme myötä haluamme nostaa kosketuksen käytön osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Kosketuksen pedagogisen potentiaalin edellytyksenä on kuitenkin tiedostaa myös sen henkilökohtaiset, kulttuurilliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Toteutamme tutkimuksemme integroivana kirjallisuuskatsauksena, sillä haluamme analysoida aineistoa mahdollisimman monipuolisesti. Tutkimustuloksemme osoittavat, että kosketus ilmenee varhaiskasvatuksessa joko toimintaa edistävänä kosketuksena tai aidosti lapsen tarpeisiin vastaavana välittävänä kosketuksena. Lapsen hyvinvointiin kosketus vaikuttaa erityisesti sosiaalisten suhteiden sekä niiden luoman läheisyyden ja turvallisuuden tunteen syntymisen myötä. Tutkimuksemme tarjoaa sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoille että alalla työskenteleville tärkeää tietoa kosketuksen merkityksestä lapselle sekä sen pedagogisesta hyödynnettävyydestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Pönkkö; Emilia Rahkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.