University of Oulu

Katsaus kouluruokailun tavoitteisiin ja merkityksiin

Saved in:
Author: Kyllönen, Hannele1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104087495
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kyllönen, 2021
Publish Date: 2021-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin työn tavoitteena on selvittää, millaisia tavoitteita kouluruokailuun sisältyy ja millaisia merkityksiä sillä on ollut historian saatossa. Tutkimusmetodina on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksessa käydään läpi kouluruokailun erilaisia merkityksiä ja tavoitteita erilaisten tutkimusten ja monipuolisen kirjallisuuden avulla.

Tulosten mukaan kouluruokailulla on alun perin ollut vahva tasa-arvollinen merkitys, koska oppilaat ovat voineet sen turvin tulla kouluun pitkänkin matkan päästä. Tätä ennen iso osa oppilaista oli aliravittuja ja väsyneitä. Kouluissa on tarjottu oppilaille ruokaa, jotta he jaksavat opiskella koko päivän. Kouluruokailulla on edelleen sama perimmäinen tarkoituksensa, mutta se on ajan saatossa saanut paljon muitakin tavoitteita ja merkityksiä.

Kouluruokailulla tavoitteet voidaan jakaa opetuksellisiin, ravitsemuksellisiin ja sosiaalisiin merkityksiin. Kouluruokailun yksi opetuksellinen tavoite on ruokakasvatus. Sillä pystytään vaikuttamaan lasten ja nuorten ravitsemustottumusten kehittymiseen. Peruskoulussa ravitsemuskasvatuksen pääpaino on yleensä ruokailutilanteissa. Koululounaan täysipainoisuus vaikutti tutkielman mukaan myös kouluajan ulkopuoliseen ateriarytmiin sekä ruokavalioon positiivisesti. Ravitsemuksellisten tavoitteiden mukaan yksi tärkeä osa kouluruokailua on oppilaan fysiologisen tarpeen tyydyttäminen. Kouluruoan tulee olla täysipainoista, ravitsemussuositusten mukaista ja sen tulee kattaa noin kolmannes oppilaan päivittäisestä energian tarpeesta. Huolena kuitenkin koetaan, että kouluruoan suosio laskee alakoulun loppupuolella. Sosiaaliset tavoitteet näyttäytyvät kouluruokailussa hetkinä, jossa voi kohdata kiireettömästi toiset oppilaat ja opettajat. Ruokailuhetki on virkistävä tauko keskellä koulupäivää. Ruokailuhetkessä opetellaan esimerkin kautta ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita sekä edistetään kestävää elämäntapaa ja kulttuurista osaamista. Kouluruokailu on yksi oppitunti muiden joukossa ja ruokasali on oppilaiden oppimisympäristö.

Aliravittujen lasten ravitsemisesta alkaneen kouluruokailun merkitykset ovat nykyään toiset. Lisääntyvä ylipainoisten lasten määrä kielii ruokakulttuurin muutoksesta epäterveelliseen suuntaan, joten kouluruokailun yhtenä tehtävänä on antaa lapselle terveellisen aterian malli. Ravitsemuskasvatus ja syömisen taito tulisi ottaa muiden oppiaineiden rinnalle yhdeksi opetettavaksi aineeksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannele Kyllönen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.