University of Oulu

#sohvaperunat : informaation jakamisen motiivit sosiaalisen television kontekstissa

Saved in:
Author: Porrassalmi, Milka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104087496
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Porrassalmi, 2021
Publish Date: 2021-04-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Enwald, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradun aiheena ovat informaation jakamisen motiivit sosiaalisen television kontekstissa. Sosiaalisella televisiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa pääasiallisesti suoran televisiolähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuvaa twiittaamista, mutta myös muita sosiaalisen television ilmenemismuotoja sivutaan.

Tutkimuksen kohteena on Sohvaperunat-ohjelman ympärille Twitterissä muodostunut sosiaalisen television yhteisö. Tarkoituksena on selvittää, mitkä motiivit saavat yhteisön käyttäjät jakamaan informaatiota eli osallistumaan sosiaaliseen televisioon. Lisäksi tarkastellaan, millä keinoin ohjelman viralliset sosiaalisen median tilit motivoivat käyttäjiä osallistumaan. Aineistona tutkimuksessa ovat yhden Sohvaperunat-ohjelman jakson aikana aihetunnisteella #sohvaperunat julkaistut twiitit sekä ohjelman viralliset sosiaalisen median kanavat.

Tutkimuksessa on sovellettu tutkimusmenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Analyysirunko perustuu aiempiin tutkimuksiin, joiden aiheena ovat sosiaaliseen televisioon osallistuminen tai laajemmin informaation jakaminen sosiaalisessa mediassa. Analyysirungon muodostivat yhdeksän erilaisten motiivien kategoriaa. Nämä motiivit, joita aineistosta analyysivaiheessa etsittiin, ovat sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, informaation jakaminen, tiedonhankinta, kiinnostus muiden mielipiteitä kohtaan, itsensä ilmaiseminen, stimulaatio, viihde sekä edun tavoittelu.

Tutkimuksen keskeinen tulos oli se, että aineistosta tunnistettiin seitsemän analyysirungon motiivia. Lisäksi aineistosta löydettiin uutena motiivina ohjelman tapahtuman aiheuttama spontaani reaktio. Sohvaperunat-ohjelman katsojien sosiaaliseen televisioon osallistumisen motiiveina vaikuttavat siis sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, informaation jakaminen, tiedonhankinta, itsensä ilmaiseminen ja viihde. Ohjelman viralliset sosiaalisen median tilit puolestaan käyttävät katsojien motivoimiseen erityisesti kolmea eri keinoa; tilit osallistuvat aktiivisesti sosiaaliseen televisioon, kysyvät katsojilta suoria kysymyksiä sekä arpovat palkintoja osallistujien kesken.

Tutkimuksen tulokset ovat monilta osin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, sillä aineistosta tunnistettiin paljon ennalta tiedettyjä motiiveja. Lisää tutkimusta olisi syytä tehdä spontaanin reaktion motiivista, sillä se ei ole noussut esiin aiemmassa tutkimuksessa. Vastaavasti myös stimulaation ja edun tavoittelun motiiveista olisi syytä etsiä lisää tietoa esimerkiksi sen suhteen, millaisissa konteksteissa nämä motiivit esiintyvät, koska tässä tutkimuksessa niitä ei löydetty, vaikka useat aiemmat tutkimukset ovat identifioineet ne.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milka Porrassalmi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.