University of Oulu

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen yhteistyö : varhaiskasvatus ehkäisevän lastensuojelutyön toteuttajana

Saved in:
Author: Rita-Kasari, Kaisa1; Tiikkainen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104087498
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rita-Kasari; I. Tiikkainen, 2021
Publish Date: 2021-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsauksena toteutettu laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on tarkastella varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välistä yhteistyötä ja siten tuottaakäyttökelpoista tietoa yhteistyön sisällöistä varhaiskasvatuksen opiskelijoille ja ammattilaisille.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa lastensuojelun kanssa tehtävän yhteistyön käsittely on hyvin vähäistä, vaikka varhaiskasvatus lasketaan lastensuojelulainkin mukaan yhdeksi merkittäväksi ehkäisevän lastensuojelutyön muodoksi. Tästä syystä yhteistyön ja ehkäisevän lastensuojelutyön konkreettisesta toteuttamisesta on tärkeää tuoda lisää tietoa alan ammattilaisille ja sitä opiskeleville. Tämän tutkielman aineistona on käytetty sekä suomenkielistä että englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta. Painopiste on ollut suomenkielisessä kirjallisuudessa, sillä englanninkielistä kirjallisuutta suomalaisesta kontekstista ei juurikaan löytynyt. Tutkielmassa avataan kattavasti aiheen pääkäsitteet: varhaiskasvatus, lastensuojelu ja ehkäisevä lastensuojelu sekä niihin liittyvät lähikäsitteet: lapsen turvallisuus ja hyvinvointi, sillä yhteistyön sisältöjen kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää siihen kuuluvien keskeisten käsitteiden tuntemista.

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään sekä oikeus kokea olevansa merkittävä ja arvokas. Lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että varhaiskasvatuksessa toteutetaan ehkäisevää lastensuojelutyötä moniammatillisena yhteistyönä lastensuojelun kanssa. Varhaiskasvatuksella ja lastensuojelulla onkin yhteinen päämäärä: lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Rita-Kasari; Iida Tiikkainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.