University of Oulu

Lapsen suru ja sen tukeminen päiväkodissa

Saved in:
Author: Koppström, Nelli1; Länkinen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104087500
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Koppström; H. Länkinen, 2021
Publish Date: 2021-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksemme aihe on lapsen suru ja sen tukeminen päiväkodissa. Lapsen suru on aina ajankohtaista, koska jokainen varhaiskasvatuksen opettaja kohtaa uransa aikana surevia lapsia. Halusimme tutkia aihetta myös omien kokemustemme vuoksi, koska olemme törmänneet lasten tunteiden vähättelyyn päiväkodissa. Käsittelemme aihetta sekä arkipäiväisemmän että menetyksestä johtuvan surun näkökulmasta. Tutkimuksemme konteksti on päiväkodissa tapahtuva varhaiskasvatus ja näkökulmamme on varhaiskasvatuksen opettaja. Tutkimuksessamme vastaamme seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä lapsen suru on ja miten se ilmenee ja 2. Miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea surevaa lasta. Tutkimuksemme tavoitteena on kuvata lapsen surua ja sen ilmenemistä päiväkodin arjessa, jotta surevan lapsen kohtaaminen onnistuisi meiltä ja muilta varhaiskasvatuksen ammattilaisilta paremmin. Lisäksi haluamme tuoda surua ja sen tukemista varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta näkyvämmäksi.

Teimme tutkimuksemme laadullisena kirjallisuuskatsauksena. Menetelmänä käytimme kuvailevaa, erityisesti integroivaa kirjallisuuskatsausta. Valitsimme tämän menetelmän, jotta saamme aiheesta mahdollisimman laajan ja monipuolisen kokonaiskuvan. Lähteitä etsimme Oulun yliopiston sekä kaupungin kirjastoista ja internetistä. Hyödynsimme suomalaisia ja kansainvälisiä lähteitä. Käytimme muun muassa hakusanoja lapsi, varhaiskasvatus, suru, tunne ja early childhood education.

Tutkimuksemme perusteella voimme todeta, että lasten suru ei ole vähäteltävä tai turha asia. Lasten arkipäiväinen suru on aihe, jota ei ole tutkittu tarpeeksi. Lapsen suru ilmenee eri tavoin, kuten itkuna tai vetäytymisenä. Lapsen surun aiheita ovat esimerkiksi lelun katoaminen tai läheisen ihmisen menettäminen. Tutkimuksemme tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajan keinoja tukea surevaa lasta ovat lohduttaminen, taiteen ja liikunnan keinot sekä tunnetaitomateriaalit. Tukemiseen vaikuttaa kiire ja aikuisen oma toiminta. Tutkimuksemme luotettavuutta vahvistaa se, että tutkijoita on kaksi. Luotettavuutta lisäävät tarkat lähdeviitemerkinnät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nelli Koppström; Hanna Länkinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.