University of Oulu

Alumiiniohutlevyn leikkaamisen haasteet hiilidioksidilaserilla

Saved in:
Author: Knuuti, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104097507
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Knuuti, 2021
Publish Date: 2021-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssäni on tavoitteena selvittää, miten alumiinin laserleikkauksen laatua voidaan parantaa. Työ lähtökohtaisesti keskittyy nimenomaisesti hiilidioksidilaserilla tapahtuvaan leikkaukseen. Tutkin eri asioiden ja parametrien vaikutusta leikkuujälkeen ja siihen, miten eri muutokset vaikuttavat leikkuujälkeen milläkin materiaalilla. Työni sisältää myös vertailua hiilidioksidi- ja kuitulaserin välillä. Eri parametrien vaikutusten selvittämisen tavoitteena on, että laser saataisiin mahdollisimman hyvin optimoitua. Arvojen optimoinnista tulee myös ymmärtää, miksi hiilidioksidilaserin soveltuvuus alumiinille on ylipäänsä huono.

Tutkin eri parametrien vaikutusta perehtymällä muiden tekemiin tutkimuksiin, sekä kirjallisuuteen. Niiden vaikutuksista leikkuujälkeen eri materiaaleille löytyi hyvin tietoa. Parametrien lisäksi leikkuujälkeen vaikuttavat polttopää sekä suutin, joiden vaikutus tulee myös ottaa huomioon.

Tutkimuksessani tuloksissa ei ollut mitään yllättävää. Avainasemassa on suhteessa toisiinsa valitut parametrit. Mitään yleismaailmallisia parametrejä ei voida määrittää, sillä laadun ja leikkausnopeuden välillä tasapainottelu riippuu täysin sovellutuskohteesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Knuuti, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.