University of Oulu

Syväaivostimulaatio vaikean epilepsian hoidossa

Saved in:
Author: Kähkölä, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104097508
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kähkölä, 2021
Publish Date: 2021-04-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Katisko, Jani
Reviewer: Lahtinen, Maija
Annunen, Johanna
Description:

Tiivistelmä

Syväaivostimulaatio eli DBS (engl. deep brain stimulation) on hoito, jossa epilepsiaa sairastavan potilaan aivoihin asennetaan leikkauksessa elektrodit bilateraalisesti ja ne kytketään potilaan solisluun alapuolelle asennettavaan pulssigeneraattoriin. Sen avulla aivoihin voidaan johtaa sähköimpulsseja valitulla taajuudella. DBS-hoitoa voidaan käyttää vaikeaa epilepsiaa sairastaville potilaille, jotka eivät sovellu resektiiviseen kirurgiaan, eivätkä saa riittävää hoitovastetta lääkehoidolle. Tällä hetkellä talamuksen anteriorinen tumake on käytetyin stimulaatiokohde, mutta myös muut kohteet voivat olla mahdollisia. Syventävien opintojen tutkielman tavoitteena oli selvittää eri stimulaatiokohteiden käyttökelpoisuutta. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena käyttäen lääketieteellisiä tutkimuksia Medline ja Cochrane -tietokannoista. Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että mahdollisia stimulaatiokohteita on useita ja niiden tehokkuus vaihtelee eri taudinkuvissa. Talamuksen anteriorinen tumake eli ANT (eng. anterior nucleus of the thalamus) on kirjallisuuden mukaan stimulaatiokohteena tehokas varsinkin paikallisalkuisiin temporaalilohkosta lähtöisin oleviin kohtauksiin. Hippokampus on myös mahdollinen stimulaatiokohde, ja sen suurimmat hyödyt kohdistuvat mediaalitemporaali-alueelta lähtöisiin oleviin kohtauksiin. Talamuksen sentromediaanisen tumakkeen stimuloinnilla onnistuttiin vähentämään erityisesti toonis-kloonisia kohtauksia. Stimulaatiomuuttujien säätö voi parantaa niiden potilaiden vastetta, joilla ei aluksi saavuteta toivottua kohtausten vähenemistä. DBS-hoidon mahdolliset riskit voidaan jakaa leikkaukseen liittyviin, laitteistoon liittyviin ja stimulaatioon liittyviin. Kokonaisuutena DBS on hyötyihin nähden turvallinen vaikean epilepsian hoitomuoto, joka soveltuu laajalle potilasjoukolle, mutta eri kohteita vertailevia tutkimuksia tarvittaisiin lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Kähkölä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.