University of Oulu

Rekisteritutkimus Oulun yliopistollisen sairaalan lasten elinsiirtopotilaiden verenpaineen hoidosta ja seurannasta

Saved in:
Author: Mikkonen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104097510
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Mikkonen, 2021
Publish Date: 2021-04-12
Thesis type: Other thesis
Tutor: Rytkönen, Sari
Reviewer: Rytkönen, Sari
Nuutinen, Matti
Description:

Tiivistelmä

Yhä useammalla lapsella esiintyy kohonnutta verenpainetta. Lapsen kohonnut verenpaine voi johtaa aikuisiällä verenpainetautiin, kardiovaskulaarisairauksiin ja pahimmillaan jopa kuolemaan. Elinsiirtopotilaiden verenpaineet ovat kohtalaisesti koholla lähes kaikissa ikäryhmissä. Etenkin yönaikainen hypertensio on yleistä tässä potilasryhmässä, sillä usein elinsiirtopotilailla ei havaita normaalia yönaikaista verenpaineen laskua. Nykyään elinsiirtopotilaille suositellaan verenpaineen vuorokausirekisteröintiä, jotta voidaan havaita yönaikainen hypertensio tai piilevä hypertensio, jota ei poliklinikkamittauksilla saada diagnosoitua.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka monelle OYS:n lasten elinsiirtopotilaalle on tehty verenpaineen vuorokausiseuranta, vastaako vuorokausiseurannan lukemat sekä poliklinikkamittaukset kansainvälisiä suosituksia, sekä kuinka monella elinsiirtopotilaalla on verenpainelääkitys ja mitkä lääkeryhmät ovat edustettuina. Aineisto kerättiin potilastietojärjestelmä Eskosta ja taulukoitiin Exceliin. Aineistoon kerättiin OYS:n seurannassa olleet lasten elinsiirtopotilaat aikaväliltä syyskuu 2018 — syyskuu 2020. Aineistoa verrattiin American Academy of Pediatricsin 2017 julkaisemiin lasten verenpainesuosituksiin.

Tutkimuksessa selvisi, että vain 60%:lla OYS:n lasten elinsiirtopotilaista oli verenpaineet kansainvälisten hoitosuositusten mukaisella tasolla, kun analysoitiin verenpaineen vuorokausiseurannan päiväarvoja ja muiden potilaiden poliklinikkamittauksia. Toisaalta tutkimuksessa luettiin verenpainelukemia yhden mmHg:n tarkkuudella, joten mikäli verenpaine ylitti suositusten rajat edes yhdellä yksiköllä, katsottiin potilas hypertensiiviseksi, eikä näin ollen otettu huomioon mittaukseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä.

50%:lla potilaista oli verenpainelääkitys käytössä seurantajakson lopussa. Eniten edustettu lääkeryhmä verenpainetta alentavana lääkityksenä tässä potilasryhmässä oli kalsiumkanavan salpaajat, joita pidetään myös ensilinjan lääkkeenä verenpaineen hoidossa joidenkin tutkimusten mukaan potilailla, joilla ei ole proteinuriaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Mikkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.