University of Oulu

Silmän etuosauveiittien tunnusomaiset piirteet Pohjois-Suomessa vuosina 2009–2018

Saved in:
Author: Laurila, Erik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104097514
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Laurila, 2021
Publish Date: 2021-04-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Siiskonen, Mira
Reviewer: Hautala, Nina
Siiskonen, Mira
Description:

Tiivistelmä

Uveiitilla tarkoitetaan silmän sisäistä tulehdusta, jossa tulehdusta on pääosin silmän suonikalvolla. Uveiitit jaetaan tarkemmin eri ryhmiin tulehduksen sijainnin, taudin keston sekä etiologian mukaan. Tässä retrospektiivisessä tutkimuksessa tarkasteltiin silmän etuosan uveiitteja eli iriittejä, jolloin tulehdus rajoittuu silmän etukammioon. Iriittien tiedetään liittyvän useisiin kroonisiin sairauksiin, kuten selkärankareumaan ja Crohnin tautiin. Iriiteillä on havaittu olevan vahva yhteys HLA-B27 kudostyyppiin. Iriittiin voi sairastua esimerkiksi myös silmäleikkauksen tai silmävamman jälkeen. Iriittien hoidon perustana ovat kortikosteroidit ja lisäksi muut immunosuppressiiviset lääkkeet kuten metotreksaatti. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa Pohjois-Suomen iriittipopulaatiosta ja sen tunnusomaisista piirteistä.

Tutkimuksen aineisto on Oulun yliopistollisen sairaalan ESKO-potilastietojärjestelmästä, ja siihen kerättiin vuosina 2009–2018 iriittiin sairastuneiden aikuispotilaiden tiedot. Lopulliseen analyysiin saatiin 416 potilasta. Miehiä oli potilaista 50,7 prosenttia ja naisia 49,3 prosenttia. Keskimääräinen sairastumisikä oli noin 40 vuotta. Puolella potilaista iriitti oli idiopaattinen eli taustalla olevaa syytä ei tiedetty. Suurimmalla osalla potilaista (58,4 %) taudinkuva oli krooninen.

Tutkimuksessa havaittiin, että yleisin iriitin taustalla oleva perussairaus on selkärankareuma, jota oli 22,4 prosentilla potilaista ja se oli yleisempi miehillä kuin naisilla. Muita havaittuja perussairauksia olivat muun muassa haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti, lastenreuma sekä MS-tauti. HLA-B27 positiivisia tautimuotoja oli 70,5 prosenttia, mikä vastaa myös aiemman suomalaisen tutkimuksen tulosta. Suurin osa iriiteistä oli ei-infektiooseja, mutta tutkimuksessa havaittiin myös herpesvirusten ja toksoplasman aiheuttamia reaktioita. Yleisimpänä iriitin aiheuttamana lisäsairautena oli kaihi, jota tavattiin 36,8 prosentilla ja toiseksi yleisin lisäsairaus oli glaukooma, joka todettiin 13,0 prosentilla potilaista. Lähes kaikki tutkimuksen potilaat saivat sidekalvolle annosteltavaa kortikosteroidia iriitin hoitoon.

Tutkimuksen tulokset lisäävät merkittävästi tietämystä iriittiä sairastavien potilaiden taudinkuvasta, riskitekijöistä, etiologisista tekijöistä sekä komplikaatioista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erik Laurila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.