University of Oulu

Lasten sosioemotionaalisten vaikeuksien kohtaaminen varhaiskasvatuksen ammattilaisen työssä

Saved in:
Author: Karjalainen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104107520
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Karjalainen, 2021
Publish Date: 2021-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee varhaiskasvatusikäisten lasten sosioemotionaalisia vaikeuksia ja niiden kohtaamista varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta. Keskeisenä pyrkimyksenä on tavoittaa tekijöitä varhaiskasvatuksen ammattilaisten toiminnan taustalla lasten sosioemotionaalisten vaikeuksien kohtaamiseen liittyen. Tutkielma toteutetaan integroivana kirjallisuuskatsauksena. Integroivan kirjallisuuskatsauksen tavoin tutkielmassa kootaan keskeistä aiheeseen liittyvää sekä ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuskirjallisuuden valikoinnissa huomioidaan objektiivisuus sekä luotettavuuskysymykset.

Tutkielman tulokset osoittavat, että varhaiskasvatusikäisten lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ilmenevät usein aggressiivisuutena, levottomuutena, uhmakkuutena, vetäytymisenä tai tunteidenpurkauksina. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tulkitsevat lasten sosioemotionaalisista vaikeuksista johtuvan käyttäytymisen usein haastavana sekä ongelmalähtöisenä. Kyseisen käyttäytymisen kohtaaminen herättää kasvattajissa tunteita ja tulkintoja, jotka ovat yhteydessä vuorovaikutuksen sekä tukemisen laatuun. Tunteiden lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten toimintaan lasten sosioemotionaalisiin vaikeuksiin liittyen vaikuttaa myös merkittävästi koulutus sekä sen puutteet. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ymmärrys lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen ja tukemiseen liittyen on todettu riittämättömäksi, mikä näyttäytyy lasten kohtaamisessa sekä vähäisissä tuen keinoissa. Koulutuksen puutteellisuus tulee esille myös ammattilaisten jaksamisessa sekä ammatillisuuden kokemuksessa. Tutkielman yhtenä päämääränä oli lisätä ymmärrystä lasten sosioemotionaalisista vaikeuksista, niiden ilmenemisestä sekä ilmenemisen taustalla olevista syistä. Ymmärryksen myötä tutkielma purkaa painolastia sellaisten lasten harteilta, jotka kamppailevat sosioemotionaalisten vaikeuksien kanssa.

Tietoa aiheesta tarvitaan, jotta varhaiskasvatuksen toiminta tukisi kaikkia siellä toimivia lapsia tasapuolisesti ja leimaamattomasti. Tämä näyttäytyy resurssien kohdistamisen tarpeena ammatilliseen tukeen sekä koulutuksen kehittämiseen. Jotta varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutus lasten sosioemotionaalisiin vaikeuksiin liittyen kehittyisi, tulisi velvoitetta kyseisten taitojen opettamiseen nostaa esimerkiksi osana Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Karjalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.