University of Oulu

Kotitalouksien muovijätteen keräys- ja koostumustutkimus Kiertokaaren toimialueella

Saved in:
Author: Niemistö, Elle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104137527
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Niemistö, 2021
Publish Date: 2021-04-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää kotitalouksien muovijätteiden laatukoostumus keskittymällä erityisesti muoviesineisiin eikä pakkausmuoviin. Kotitalouksien muovijätteiden keräyskokeilu ja lajittelututkimus tehtiin marraskuussa 2020 Kiertokaari Oy:n toimialueella, Ruskon jätekeskuksessa, Oulussa. Jätekeskuksen ilmaistuontipisteellä järjestettiin viiden arkipäivän mittainen muovinkeräyskokeilu 9.–13.11.2020, jolloin vastaanotettiin maksutta muovijätettä kotitalouksista. Keräys tapahtui jätekeskuksen aukiolon puitteissa. Kotitalouksien tuomasta muovista otettiin 2,6 tonnin näyte-erä, joka lajiteltiin muovilaaduittain mekaanisesti käsin. Lopuksi suurin osa kerätystä muovista ajettiin lisäajona Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksen läpi tammikuussa, mikä osoitti koneellisen muovilaatujen tunnistuksen ja lajittelun mahdollisuuksia sekä haasteita.

Tutkimuksessa tutkittiin, mitä muovilaatuja kotitalouksien muovijätteet sisältävät ja mahdollisuuksia näiden hyödyntämiseen sekä niiden kelpoisuutta uusiokäyttöön. Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään, olisiko muovi materiaalina ratkaisu kierrätysasteen nostamiseen. Tutkimuksen pohjalta haetaan ratkaisuja muovinkeräyksen toteuttamiselle tulevaisuudessa. Tutkimus osoittaa, ettei ole kannattavaa järjestää täsmälleen kokeilun kaltaista keräystä jatkossa jatkuvana. Muovinkeräykselle on siltikin tarvetta, sillä muovi on materiaalina kierrätettävissä helposti. Mahdollisiksi ratkaisuiksi keräyksen toteuttamiselle voisi olla kesäisin järjestettävät kampanjapäivät tai jatkuva keräys tarkemmalla seulalla.

Households’ plastic waste collection and composition : study of Kiertokaari’s domain

Abstract

The aim of this study is to find out households plastic wastes plastic type composition, focusing especially to different plastic objects instead of plastic packaging. Households’ plastic waste collection experiment and sorting study was conducted during November 2020 in Kiertokaari’s domain, in Rusko waste treatment centre, located in Oulu. On the waste treatment centre’s free of charge-collection point, the Plastic Collection Experiment was organized during the weekdays between 9.–13.11.2020. During this time, plastic waste from households could be brought to the centre for free. The collection took place within the centre’s opening hours. Out of all the plastic brought in by the households, a 2,6 ton (kg) sample-batch was taken and then sorted mechanically by hand. Lastly most of the collected plastic was driven through Oulu Energia’s waste sorting plant as additional drive in January. This pointed out machine based plastic type recognition and sorting’s possibilities as well as challenges.

The focus of this study is to find out what plastic types households’ plastic waste contains and to look into the possibilities of utilizing them as well as the waste’s eligibility to be reused. This study aims to find out if plastic as a material could be the solution to raising the level of recycling. On the basis of this study solutions are looked for on how to organize plastic recycling in the future. As a result of this study, it was noted that it is not worthwhile to organize a collection precisely as the one in the study as an ongoing collection. However, there is still need for plastic waste collection as plastic is an easily recyclable material. Possible solutions for carrying out the collection could be campaign days organized during the summer or an ongoing collection with a more precise screening.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elle Niemistö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.