University of Oulu

Lapsen kielenkehityksen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Tahkola, Iida-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104137528
Language: Finnish
Published: Oulu : I.-S. Tahkola, 2021
Publish Date: 2021-04-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään lapsen kielenkehityksen vaikeuksia varhaiskasvatusiässä. Tutkielmassa vastataan kysymykseen, miten varhaiskasvatuksessa voidaan tunnistaa ja tukea lapsen kielenkehityksen vaikeuksia. Kielenkehityksen vaikeudet ovat yleisiä kehitysvaikeuksia varhaiskasvatusikäisillä lapsilla.

Kielenkehityksen vaikeudet aiheuttavat lapselle usein ihmissuhdehaasteita sekä tunne- ja käytöshäiriöitä. Jotta lapsi, jolla on kielenkehityksen vaikeuksia, voisi osallistua yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa varhaiskasvatukseen, olisi tärkeää saada mahdollisimman varhain käyttöön tukitoimia. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka toteutan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimustulokseni ovat syntyneet aiemmin tutkitun tiedon pohjalta. Tutkimusaineisto pohjautuu kasvatustieteen teoriaan, mutta myös logopediaan ja esimerkiksi lääketieteeseen, sillä kielenkehityksen vaikeuksia on relevanttia käsitellä poikkitieteellisesti, jotta kielenkehityksen vaikeuksien diagnostisiin kriteereihin voidaan pureutua.

Kielenkehityksen vaikeuksia voidaan huomioida varhaiskasvatuksessa oppimisympäristöissä, vuorovaikutustilanteissa sekä vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisessä yhteistyössä. Jos lapsella on kielenkehityksen vaikeuksia, on tärkeää ottaa käyttöön puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Jotta kielenkehityksen vaikeuksia voidaan tunnistaa, on tärkeää tietää, miten lapsen kieli kehittyy tyypillisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida-Sofia Tahkola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.