University of Oulu

Karjalan superryhmään liittyvä malmipotentiaali Kainuussa

Saved in:
Author: Wacklin, Joakim1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104137531
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Wacklin, 2021
Publish Date: 2021-04-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kainuussa Karjalan superryhmään liittyvä malmipotentiaali keskittyy Kainuun liuskevyöhykkeelle. Työn tavoitteena on tarkastella Kainuun liuskevyöhykkeeseen liittyvää malmipotentiaalia alueen geologisen kehityksen pohjalta.

Karjalan superryhmän kehitys kesti lähes 600 miljoonaa vuotta tuottaen aina Pohjois-Savosta Lappiin saakka ulottuvan pintakivisyntyisten vyöhykkeiden muodostaman kokonaisuuden, jonka kerrostumispohjana oli arkeeinen pohjakompleksi. Vyöhykkeiden ja siten koko superryhmän synty on kuvattavissa kehitysvaiheista kertovilla kronostratigrafisen merkityksen omaavilla kerrossarjoilla: Sumi, Sariola, Kainuu, Jatuli ja Kaleva. Näiden kerrossarjojen tuottamat muodostumat ovat monipuolisesti tavattavissa Kainuun liuskevyöhykkeellä. Vyöhyke on jaettavissa itäisiin- ja läntisiin muodostumiin sekä keskiosiin, joista jokaiseen liittyy malmipotentiaalia.

Kainuun liuskevyöhykkeellä sijaitsee muun muassa Talvivaaran esiintymä, joka on yksi Suomen merkittävimmistä metallimalmiesiintymistä. Sen kuuluessa mustaliuskemalmeihin, on suuri huomio Kainuun liuskevyöhykkeellä keskittynyt vastaavantyyppisten esiintymien löytymiselle. Nämä esiintymätyypit herättävätkin edelleen kiinnostusta ja tarjoavat tutkimisen aihetta malmipotentiaalin näkökulmasta. Uudenlaista potentiaalia on kuitenkin viime aikoina keskittynyt Kainuun liuskevyöhykkeen malmivaroiltaan vähemmän tunnettuihin osiin, kun esille on noussut muun muassa vahvasti akkumineraaleihin liittyvät kobolttivarat.

Runsaasta malmipotentiaalista ja useista tunnetuista malmiesiintymistä huolimatta taloudellisesti hyödynnettäviä malmiesiintymiä on Kainuun liuskevyöhykeellä tällä hetkellä vain yksi. Rajoitteita malmien hyödyntämiselle ovat luoneet tunnettujen esiintymien pienet kokoluokat sekä potentiaalisia alueita koskeva vähäinen tutkimustieto. Metallisten mineraalivarantojen todellisen laajuuden selvittäminen näyttäisi vaativan tulevaisuudessa yhä enemmän tutkimusta liuskevyöhykkeen malmipotentiaalisista alueista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joakim Wacklin, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.