University of Oulu

Taidekasvatus varhaisikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukena

Saved in:
Author: Vähäaho, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104137532
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Vähäaho, 2021
Publish Date: 2021-04-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielman tavoitteena on kuvata, mitä taidekasvatus on ja kuinka sitä voidaan toteuttaa osana varhaiskasvatusta. Tutkielmassani syvennyn siihen, millä tavoin taidekasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kokonaisvaltaisesta kasvusta ja kehityksestä nostan esiin erityisesti ilmaisun taidot ja niiden tukemisen taidekasvatuksen menetelmien avulla.

Tutkielma on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstön tueksi. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää laadukkaan, pedagogisesti suunnitellun, kokonaisvaltaisen ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteet huomioivan taidekasvatuksen merkityksen lapsen kasvun, kehityksen ja itseilmaisun tukemisessa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja ja rohkaista lasta monimuotoiseen itseilmaisuun ja taiteen kokemiseen. Taidekasvatus on väylä lapsen oman ajattelun, luovuuden ja mielikuvituksen kehittymiseen. Taidekasvatuksella on myös vahva side lapsen monilukutaidon kehittymisen kanssa.

Tutkielmassani selvisi, että taidekasvatus tukee lapsen laaja-alaisen osaamisen ja monilukutaidon osaamisalueita. Taidekasvatuksella on merkittävä rooli kulttuurisen osaamisen, ilmaisun ja vuorovaikutustaitojen edistäjänä. Taidekasvatus vahvistaa myös lapsen roolia aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana. Taidekasvatus rakentaa merkittäviä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia. Taidekasvatus näkyy vahvana osana varhaiskasvatustyötä ohjaavissa virallisissa asiakirjoissa. On siis tärkeää, että varhaiskasvatuksen opettajat osaisivat hyödyntää taidekasvatuksen monipuolisia menetelmiä osana päiväkodin arkea. Varhaiskasvattajien on tärkeää yhdessä lapsiryhmän kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisia luovia prosesseja, ja osallistaa näihin myös aktiivisesti lasten huoltajia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Vähäaho, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.