University of Oulu

Downin syndrooman yhteys parodontiumin sairauksiin

Saved in:
Author: Aulakoski, Nelli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104147538
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Aulakoski, 2021
Publish Date: 2021-04-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tiisanoja, Antti
Reviewer: Ojala, Meeri
Tiisanoja, Antti
Description:

Tiivistelmä

Tässä syventävien opintojen tutkielmassa käsitellään parodontiumin sairauksien ja Downin syndrooman välistä yhteyttä kirjallisuuskatsauksen muodossa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan Downin syndrooma -potilaiden parodontiitin hoitoa sekä saavutettuja hoitotuloksia. Lähteinä tässä kirjallisuuskatsauksessa on käytetty tieteellisiä julkaisuja ja tutkimuksia. Useiden tutkimusten perusteella Downin syndrooman ja parodontiumin sairauksien esiintyvyyden välillä on selvä yhteys. Parodontiittia esiintyy syndrooman omaavilla huomattavasti enemmän ja taudin luonne on heillä aggressiivisempi. Lisäksi tauti ilmenee nuoremmalla iällä Downin syndrooman omaavilla verrattaessa muuhun väestöön.

Downin syndrooman omaavien kohonneen parodontiittiriskin taustalla on useita etiologisia tekijöitä. Syndrooman omaavilla on lukuisia poikkeavuuksia niin luonnollisen kuin hankitunkin immuunivasteen toiminnassa. Lisäksi subgingivaalisen mikrobiflooran on havaittu olevan huomattavasti geneettisesti terveitä patogeenisempaa. Paikalliset tekijät, kuten huonompi suuhygienia ja runsaampi hammaskiven muodostus, voivat osaltaan selittää syndrooman omaavien kohonnutta alttiutta parodontiumin sairauksille.

Downin syndrooma -potilaiden parodontiitin hoito perustuu sen ennaltaehkäisyyn ja infektion eliminoimiseen kuten geneettisesti terveilläkin. Hyvällä omahoidolla ja säännöllisesti tehtävällä ylläpitohoidolla Downin syndrooma -potilaiden parodontiitti voidaan saada hallintaan tai ainakin sen etenemistä voidaan merkittävästi hidastaa. Klooriheksidiini-valmisteiden käyttö anti-infektiivisen hoidon tukena saattaa olla tehokasta. Kirurgista parodontologista hoitoa voidaan harkita syviin ientaskuihin myös syndrooman omaavilla. Downin syndrooma ei ole ehdoton kontraindikaatio merkittävän terveyshyödyn antavalle implantoinnille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nelli Aulakoski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.