University of Oulu

Ammonium- ja nitraattitypen spektrofotometrinen määritys kaivosvesistä

Saved in:
Author: Lubenets, Jakov1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104157548
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lubenets, 2021
Publish Date: 2021-04-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kaivostoiminta aiheuttaa vesistöjen typpikuormitusta ja sen seuranta varten tarvitaan sopivia menetelmiä teollisuuslaboratorioihin, jotka mahdollistavat nopeita ja suhteellisen luotettavia analyysiä. Tässä tutkielmassa on valittu kaksi spektrometrista tekniikka: IPB-menetelmä ammoniumtypelle, sekä persulfaattihapetus ja nitraatin UV-spektrofotometria kokonaistypen määritystä varten. Menetelmien soveltuvuus jätevesimittauksiin tarkasteltiin selvittämällä mahdollisia virheenlähteitä ja ottamalla huomioon joitakin veden matriisissa esiintyviä potentiaalisesti häiritseviä yhdisteitä kuten sulfaatti, sulfiitti, rauta ja tyosyanaatti.

IPB menetelmässä ammoniakki reagoi muodostaen vihreän indofenolin, joka absorboi säteilyä 650 nm aallonpituudella. Menetelmä on herkkä, melko spesifinen ammoniakille ja on aikaisemmin käytetty jätevesi analytiikassa. Kokonaistyppipitoisuus määritetään mittaamalla nitraatin UV-absorptiota persulfaattihapetuksen jälkeen. Molempien menetelmien etuja vuorokausinäytteiden analysoinnin kannalta ovat hyvä herkkyys, yksinkertainen instrumentaatio, vähäinen reagenssi kulutus sekä melko nopeat analyysiajat.

Menetelmien tarkastelun seurauksena on osoitettu, että menetelmät todennäköisesti sopivat korkeasulfaattiselle vedelle ja sulfiittiin aiheuttamat häiriöt voidaan poistaa näytteenkäsittelyn yhteydessä. Raudan kompleksit voivat aiheuttaa spektraalisia häiriöitä ja vapaa rauta aiheuttaa kemiallista häiriötä muodostamalla rautahydroksideja ammoniumtypen määrityksessä. Tämä korostaa näytteenkäsittelyyn sekä analyysiolosuhteiden optimoinnin merkitystä ennen menetelmien käyttöönottoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jakov Lubenets, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.