University of Oulu

Herbstin kojeen vaikutukset kasvojen pehmytkudoksiin eri ikäkausina

Saved in:
Author: Kervinen, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104167552
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kervinen, 2021
Publish Date: 2021-04-16
Thesis type: Other thesis
Tutor: Heikkinen, Tuomo
Reviewer: Harila, Virpi
Heikkinen, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee Herbstin kojeen vaikutuksia kasvojen pehmytkudoksiin eri ikäkausina. Herbstin koje on funktionaalinen oikomiskoje, jolla korjataan distaalipurentoja. A II purennoissa pehmytkudosten vaikutus välittyy skeletaalisen mallin välityksellä ja kasvojen profiili on kupera. Distaalipurentojen korjaamisen yksi päätavoitteista on kasvojen profiilin muokkaaminen miellyttävämmäksi. Näiden muutosten arvioimisessa pehmytkudokset ovat merkittävässä roolissa. Tällä hetkellä saatavilla olevien tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että potilaskohtaisesti harkittu vaihduntahampaiston aikana aloitettu oikomishoito Herbstin kojeella retention kanssa saa aikaan merkittävän purennan korjaantumisen, joka säilyy läpi vaihduntahampaistokauden. Lisäksi kasvojen profiilin miellyttävyys lisääntyy hoitojen myötä. Vaihduntahampaistoon suoritettujen hoitojen pehmytkudosmuutosten pysyvyydestä on kuitenkin puutteellisesti tietoa saatavilla. Herbstin kojehoito voi olla indikoitua esipuberteettivaiheessa oleville potilaille, joilla on vaikea distaalipurenta. Tällöin oikomishoito suoritetaan ensimmäisen vaihduntavaiheen lopussa tai toisen vaihduntavaiheen alussa. Tämän jälkeen on suoritettava pidennetty retentio säilyttämään purennankorjaus. Herbstin kojehoidon aikana, myös potilailla, joiden kasvu on päättynyt, on havaittu samanlaista kondylaarista kasvua ja glenoid fossan remodellaatiota kuin funktionaalisilla kojeilla kasvun aikana hoidetuilla potilailla. Tutkimuksissa on havaittu, että alaleuan pehmytkudospisteet siirtyvät eteenpäin myös murrosikäisillä ja aikuisilla potilailla tämän hoitomuodon myötä. Lisäksi potilaiden pehmytkudosten kuperuus vähenee merkittävästi ja huulten alapuolella oleva alue suoristui.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Kervinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.