University of Oulu

Euroopan unionin kriittiset raaka-aineet ja masuunikuona

Saved in:
Author: Kero, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104177561
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kero, 2021
Publish Date: 2021-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Masuunikuonan hyödyntämisellä on pitkät perinteet ja paljon tunnettuja käyttökohteita, niin rakennusteollisuudessa ja maanparannuksessa, kuin muissakin viime aikoina kehitetyissä sovelluksissa. Tämä kehitys on johtanut masuunikuonan lähes sataprosenttiseen hyödyntämiseen. Uusia menetelmiä ja sovelluksia etsitään ja kehitetään jatkuvasti kuonan kierrättämiseksi ja hyödyntämiseksi. Samalla kuitenkin tämä kehitys herättää myös keskusteluja kuonan tarkasta luonteesta. Onko se tuotetta vai jätemateriaalia?

Raaka-aineet ovat välttämättömiä paitsi monien jokapäiväisessä elämässä käytettävien tavaroiden ja palveluiden tuotannolle, myös uusien innovaatioiden kehittämiselle, jotka ovat välttämättömiä ekotehokkaampien ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempien tekniikoiden kehittämiseksi. Nopeutuvat teknologiset innovaatiojaksot ja nousevien talouksien nopea kasvu ovat johtaneet kysynnän kohteena olevien metallien ja mineraalien kysynnän kasvuun maailmanlaajuisesti. Tämän takia uusien raaka-ainelähteiden löytämisestä ja hyödyntämisestä on tullut tehtävä monille tulevaisuutta ajatteleville yrityksille. Tässä tutkielmassa käyn läpi masuunikuonan ominaisuuksia, käyttökohteita ja sen sisältämiä Euroopan unionin kriittisiä raaka-aineita, sekä pohdin sen tulevaisuutta kiertotalouden näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Kero, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.