University of Oulu

Sellutehtaasta biojalostamoksi : mustalipeän käyttömahdollisuudet

Saved in:
Author: Rissanen, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104207568
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rissanen, 2021
Publish Date: 2021-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä esitellään mustalipeän vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia, sekä vertaillaan niitä keskenään. Työssä käydään aluksi läpi mustalipeän ominaisuudet,sen yleisimmät käyttötavat nykyään, sekä näiden käyttötapojen ongelmat. Mustalipeän vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista keskitytään varsinkin mustalipeän kaasutuksensekä hydrotermisen nesteyttämisen esittelyyn. Työssä käytettiin lähteinä pääasiassa englanninkielisiä internetjulkaisuja. Työssä oli tavoitteena myös kääntää tietoa mustalipeän käyttötavoista suomen kielelle. Työssä arvioitiin, että mustalipeän kaasutus moottoripolttoaineiksi olisi tällä hetkellä yksi kannattavimmista mustalipeän vaihtoehtoisista käyttötavoista talouden sekä ympäristön kannalta. Nykyään käytössä olevien soodakattiloiden vanhentuessa, mustalipeän kaasutuksella ja hydrotermisellä nesteyttämisellä on hyvät mahdollisuudet päästä kaupalliseen toteutukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Rissanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.