University of Oulu

Nelitahtimoottorit

Saved in:
Author: Huusko, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104217575
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Huusko, 2021
Publish Date: 2021-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä lukijalle esitellään nelitahtimoottorien historia, toiminta ja perehdytään erilaisiin ratkaisuihin päästöjen vähentämiseksi. Työn tavoitteena on antaa lukijalle kokonaiskuva nelitahtimoottorista ensin käymällä läpi sen historiaa keksimisestä lähtien ja tämän jälkeen esittelemällä yksinkertaisen nelitahtimoottorin toimintaperiaatteen, toimintaa tukevia järjestelmiä ja polttomoottoriin liittyvää termodynamiikkaa. Tämän jälkeen työssä pohditaan nelitahtimoottorien päästöjä autoteollisuuden näkökulmasta ja mietitään, kuinka päästöjä saataisiin vähennettyä tulevaisuudessa.

Four-stroke engines

Abstract

In this thesis, the reader is presented to the history of the four-stroke engine, its operation and is acquainted with the solutions to reduce emissions. The aim of this thesis is to give the reader a general view of the four-stroke engine by first presenting its history, then introducing the main operating principle, the supporting systems, and the basic thermodynamics of an internal combustion engine. After this, the four-stroke engine’s emissions and how to reduce them in the future are discussed by the automotive industry’s point of view.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Huusko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.