University of Oulu

Sulfaatinpoisto jätevedestä ettringiittisaostuksella ja teollisuuden ettringiittiprosessit

Saved in:
Author: Huhta, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104217580
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huhta, 2021
Publish Date: 2021-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lassi, Ulla
Nurmesniemi, Emma-Tuulia
Isteri, Visa
Reviewer: Lassi, Ulla
Nurmesniemi, Emma-Tuulia
Description:

Tiivistelmä

Eri teollisuudenalat tuottavat runsaasti sulfaattipitoista jätevettä ja veden sulfaattipitoisuutta on pienennettävä, jotta jätevesi saavuttaa sallitut päästörajat. Sulfaattia voidaan saostaa ettringiittinä hyvin emäksisissä olosuhteissa pH-alueella 10,5−13 kalsium- ja alumiini-ionien läsnä ollessa. Ettringiittisaostuksen suurimmat kustannukset aiheutuvat arvokkaiden alumiinireagenssien kulutuksesta. Ettringiittisaostuksen kustannuksia voidaan pienentää hyödyntämällä teollisuuden kalsium- ja alumiinipitoisia sivuvirtoja. Saostettua ettringiittiä voidaan hyödyntää myös adsorbenttina arseenin adsorptiossa. Ettringiittisaostuksen avulla voidaan pienentää myös jäteveden raskasmetallipitoisuutta, sillä ettringiitti kykenee sitomaan rakenteeseensa raskasmetallien oksoanioneja.

Ettringiittisaostuksen kustannustehokkuutta voidaan parantaa teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen lisäksi myös saostetun ettringiitin jälleenkäytöllä. Adsorbenttina käytettävän ettringiitin stabiilisuutta etenkin neutraaleissa ja happamissa olosuhteissa on tutkittava lisää. Teollisuuden ettringiittiprosessien tehokkuus kasvaa, jos sulfaattia voidaan poistaa uudelleenkäytettävässä muodossa. Saostetun ettringiitin hyödyntäminen eri käyttökohteissa vaatii kuitenkin lisää tutkimuksia.

Tässä tutkielmassa perehdytään ettringiitin kemialliseen saostukseen teollisuuden jätevesien sulfaattipitoisuuden pienentämiseksi. Tutkielmassa käsitellään ettringiitin saostumisreaktioon vaikuttavia tekijöitä ja perehdytään ettringiittisaostuksen erilaisiin kalsium- ja alumiinireagensseihin. Tutkielma käsittelee myös teollisuuden kalsium- ja alumiinipitoisten sivuvirtojen hyödyntämistä kaupallisten reagenssien sijaan. Tutkittiin myös raskasmetallien poistoa jätevedestä ettringiittisaostuksen avulla. Tutkielmassa esitellään patentoituja ettringiittiprosesseja, jotka ovat käytössä teollisuuden sulfaattipitoisten jätevesien käsittelyssä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Huhta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.