University of Oulu

Monialainen yhteistyö perusopetuksessa

Saved in:
Author: Kujala, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227599
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kujala, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan monialaista yhteistyötä perusopetuksessa teoreettisena tutkimuksena kirjallisuuskatsauksen kautta. Yhteiskunnallisten muutoksien myötä myös perusopetuksen toimintakulttuuri ja työtavat muuttuvat. Tutkimuksessa selvitetään, mitä monialainen yhteistyö perusopetuksessa tarkoittaa ja milloin sitä tehdään perusopetusta ohjaavien lakien ja ohjeiden perusteella.

Tarkastellessa perusopetusta ohjaavia lakeja ja ohjeita, voidaan todeta, että monialaisen yhteistyön käsitettä ei ole avattu virallisissa asiakirjoissa. Monialainen yhteistyö mainitaan perusopetuslaissa oppilaan tuen tarpeeseen liittyvissä asiayhteyksissä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Koska näissä molemmissa on usein tarve tehdä yhteistyötä eri organisaatioiden edustajien kanssa, monialainen yhteistyö voidaan käsittää silloin eri organisaatioiden väliseksi yhteistyöksi.

Perusopetuksen virallisten lakien ja ohjeiden mukaan monialaista yhteistyötä tehdään yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet jättävät yhteistyöhön liittyvät käytänteet pitkälti paikallisesti päätettäväksi. Perusopetuslaki sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki antavat monialaiselle yhteistyölle mahdollisuuden, onkin paikallisesti päätettävissä, kuinka hyvin annettua mahdollisuutta osataan hyödyntää.

Tutkielmassa tarkastellut perusopetuksen lait ja ohjeet antavat ohjeita siitä, miten asioiden pitäisi olla. Tutkimuksen myötä herää kysymys, miten monialainen yhteistyö on ymmärretty paikallisesti ja millaisia kokemuksia opettajilla on yhteistyöstä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Kujala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.