University of Oulu

Luontokoulut osana alakoulun ympäristökasvatusta

Saved in:
Author: Koho, Vappu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227602
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Koho, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ympäristökasvatus ja kestävä elämäntapa ovat vahvasti esillä nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016). Tästä huolimatta opetussuunnitelmissa ei ole määritelty ympäristökasvatuksen toteuttamiselle kouluissa suoria menetelmiä, jolloin vastuu ympäristökasvatuksen toteuttamisen tavoista jää usein yksittäiselle opettajalle. Opettajan ajalliset ja osaamiseen liittyvät resurssit ympäristökasvatuksen toteuttamiselle ovat kuitenkin rajalliset, minkä vuoksi koulujen ympäristökasvatusta toteutetaan vielä hyvin vaihtelevasti.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaista luontokoulutoimintaa alakoulun ympäristökasvatuksen tukena. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä on suomalainen luontokoulutoiminta ja mitkä ovat sen tavoitteet ja toimintatavat. Lisäksi selvitettiin sitä, miten luontokoulutoiminta tukee alakoulun ympäristökasvatukselle asetettuja tavoitteita kestävän elämäntavan ja ympäristövastuullisuuden osalta, sekä miten luontokoulutoiminta tukee ympäristökasvatuksen toteuttamista käytännössä. Tutkimus toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on tutkia jo olemassa olevaa tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena olikin luoda kokonaiskuvaa Suomen luontokoulutoiminnasta ja sen mahdollisuuksista tukea alakoulun ympäristökasvatuksen tavoitteita ja toteuttamista.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että luontokoulutoiminta on Suomessa merkittävä ympäristökasvatuksen muoto. Luontokoulujen yhtenä tavoitteena on tukea kouluja ympäristökasvatustyössä ja niiden toimintatavat perustuvat luonnossa toimimiseen sekä kokemuksellisuuteen ja tekemällä oppimiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että juuri kokemuksellisen oppimisen ja luonnossa toimimisen kautta luontokoulutoiminta tukee ympäristökasvatuksen tavoitteita sekä käytännön toteuttamista alakouluissa. Tuloksista käy kuitenkin ilmi, että erityisesti luontokoulutoiminnan kertaluontoisuus on tekijä, joka toisaalta estää luontokouluja saavuttamasta toiminnassaan ympäristökasvatuksen tavoitteita ja myös tukemasta opettajia heidän ympäristökasvatustyössään. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että pitkittäistutkimusta suomalaisesta luontokoulutoiminnasta ja sen vaikutuksista tulee tehdä lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vappu Koho, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.